Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Voortgang nieuwbouwproject De Bieb

Waar in Kwintsheul heel veel mensen ooit hun boeken leenden aan de Leeuwerik, verrijst nu appartementencomplex De Bieb. In het complex komen 21 huurwoningen voor jongeren.
De afbouw van het project is gestart. »

Tevredenheidsonderzoek bij reparatieverzoeken

Wonen Wateringen vindt het van belang van u als huurder te weten wat u vindt van de afhandeling van uw reparatieverzoek. Wij denken dat onze dienstverlening daarin mogelijk beter kan en horen graag wat u van onze afwikkeling van reparatieverzoeken vindt.

»

Nieuwe website Woonnet Haaglanden

Op 5 september ging om 12 uur de nieuwe website van Woonnet Haaglanden online. Deze vervangt de huidige website waarop woningzoekenden zich kunnen inschrijven voor een corporatiewoning binnen Haaglanden. “De nieuwe website is rustig en eigentijds met duidelijke icoontjes en veel foto’s”, vertelt Ruben Henderiks, projectleider namens Sociale Verhuurders Haaglanden. »

Wonen Wateringen doet mee aan Beursvloer Westland

Wonen Wateringen doet in oktober 2017 mee aan Beursvloer Westland; matchevenement voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

»

Bewonersmagazine Kwartier zomer 2017 online

Het nieuwe Kwartier staat online. Met in dit nummer de laatste weetjes over onze woningen. In deze editie van Kwartier gaan we ook op stap met onze verhuurmakelaars Cora, Edith en Shirley.

Wij wensen u veel leesplezier.
»

Het vernieuwde Woonnet Haaglanden komt eraan

In september is het zover: dan kunnen woningzoekenden gebruik maken van een nieuw en verbeterd Woonnet-Haaglanden. Een website die helemaal is aangepast aan de wensen van vandaag de dag.“ »

Terug van vakantie? 1 minuut kraan doorspoelen!

Evides waterbedrijf is gestart met de campagne 'kraan doorspoelen'. Onze bewoners willen wij ook op de hoogte brengen van deze voorlichtingsboodschap. En daarom plaatsen wij dit bericht op onze website en zijn in de Wonen Wateringen Winkel kraanhangers met informatie op te halen. »

Voortgang nieuwbouwproject De Bieb te Kwintsheul

Het nieuwbouwproject De Bieb in Kwintsheul is in volle gang.
Donderdag 8 juni 2017 is het metselwerk gestart. »

Wonen Wateringen ondertekent contract met ketenpartners voor unieke samenwerking

Wonen Wateringen wil op een vernieuwende manier het planmatig onderhoud aanpakken. Met twee consortia van bedrijven gaat de woningcorporatie daarom een ‘ketensamenwerking’ aan. Wonen Wateringen zoekt niet langer de traditionele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar wil nauw samenwerken met onderhouds- en andere bedrijven. ‘Dat moet leiden tot een betere verhouding tussen kosten en kwaliteit, en daarmee een beter product voor onze huurders’, legt directeur-bestuurder Cihan Daskapan uit. Woensdag 24 mei is de overeenkomst met ketenpartners Kloet/De Variabele en Ketenkracht ondertekend. »

Huurmatiging sociale huurwoningen zet door

De huren van de meeste huurders van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 0,6 procent, minder dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes. Met huurmatiging willen zij betalingsproblemen bij vooral huurders met lagere inkomens zo veel mogelijk voorkomen. »

Meer informatie over de huurverhoging

Voor 1 mei ontvangt u van Wonen Wateringen de brief over huuraanpassing per 1 juli 2017.
Hierin vindt u de verhoging die per 1 juli van dit jaar voor u geldt.

De huurverhoging per 1 juli 2017
De overheid bepaalt met welk percentage we de huur maximaal mogen verhogen. Dit jaar is de huurverhoging maximaal 2,8%. Wonen Wateringen kiest voor een lager percentage.»

Wonen Wateringen doet mee aan de Aedes Benchmark

Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Aedes vereniging van woningcorporaties onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie.
»

Pagina nummers