Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Wonen Wateringen ondertekent contract met ketenpartners voor unieke samenwerking

Wonen Wateringen wil op een vernieuwende manier het planmatig onderhoud aanpakken. Met twee consortia van bedrijven gaat de woningcorporatie daarom een ‘ketensamenwerking’ aan. Wonen Wateringen zoekt niet langer de traditionele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar wil nauw samenwerken met onderhouds- en andere bedrijven. ‘Dat moet leiden tot een betere verhouding tussen kosten en kwaliteit, en daarmee een beter product voor onze huurders’, legt directeur-bestuurder Cihan Daskapan uit. Woensdag 24 mei is de overeenkomst met ketenpartners Kloet/De Variabele en Ketenkracht ondertekend. »

Huurmatiging sociale huurwoningen zet door

De huren van de meeste huurders van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 0,6 procent, minder dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes. Met huurmatiging willen zij betalingsproblemen bij vooral huurders met lagere inkomens zo veel mogelijk voorkomen. »

Meer informatie over de huurverhoging

Voor 1 mei ontvangt u van Wonen Wateringen de brief over huuraanpassing per 1 juli 2017.
Hierin vindt u de verhoging die per 1 juli van dit jaar voor u geldt.

De huurverhoging per 1 juli 2017
De overheid bepaalt met welk percentage we de huur maximaal mogen verhogen. Dit jaar is de huurverhoging maximaal 2,8%. Wonen Wateringen kiest voor een lager percentage.»

Wonen Wateringen doet mee aan de Aedes Benchmark

Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Aedes vereniging van woningcorporaties onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie.
»

Bestuurder Cihan Daskapan van Wonen Wateringen stelt functie voor 5 minuten beschikbaar

Een opvallende oproep van bestuurder Cihan Daskapan van Wonen Wateringen: in een filmpje op internet zoekt hij mensen die zijn functie willen overnemen. De ludieke oproep heeft een serieuze ondertoon. De woningcorporatie gaat het ondernemingsplan vernieuwen en wil dat doen met input van zoveel mogelijk huurders en samenwerkingspartners. Die kunnen dat doen door in 5 minuten tijd de enquête van Wonen Wateringen in te vullen, als het ware vanuit de stoel van de bestuurder. »

Wethouder Rijneveen slaat eerste paal project De Bieb

Op de plek waar Heulenaars ooit hun boeken leenden aan de Leeuwerik, is maandag 6 februari 2017 de eerste paal geslagen van project De Bieb. De eerste paal van het project is geslagen door wethouder Rijneveen. Een feestelijk moment, want met deze paal start officieel de bouw van een wooncomplex met 21 betaalbare huurappartementen voor voornamelijk jongeren.
»

Nieuwsflits SVH

In de nieuwsflits van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) staat in januari 2017 een interview met Cihan Daskapan »

Wonen Wateringen verruimt werkgebied naar gehele gemeente Westland

Wonen Wateringen verruimt haar werkgebied naar het gehele Westland. De corporatie wil een grotere verantwoordelijkheid als sociale huisvester nemen. De krapte op de sociale woningmarkt in het gehele Westland vraagt hierom. ‘We willen tegemoetkomen aan het sociale huisvestingsvraagstuk in Westland’, stelt Wonen Wateringen. »

Welke kerstboom steelt de show?

Welk complex van Wonen Wateringen heeft straks de mooiste kerstboom in de centrale entree? Stuur een foto van de kerstboom naar info@wonenwateringen.nl. Wint uw complex, dan stelt Wonen Wateringen voor de volgende 'kerstshow' een kerstboom beschikbaar.
»

Nieuwbouwproject De Bieb

Op de plek waar Heulenaars ooit hun boeken leenden, aan de Leeuwerik, komen volgend jaar 21 betaalbare woningen voor voornamelijk jongeren te staan. »

Bewonersmagazine Kwartier najaar 2016 online

Het nieuwe Kwartier staat online. Met in dit nummer een kennismaking met de opvolgers van André van den Berg: Cihan Daskapan en Marianne Levering. In deze editie van Kwartier blikken we met André van den Berg terug op zijn loopbaan bij Wonen Wateringen. »

Directeur-bestuurder André van den Berg neemt onder grote belangstelling afscheid van Wonen Wateringen

Na 18 jaar als directeur-bestuurder te hebben gefunctioneerd heeft André van den Berg afscheid genomen van Wonen Wateringen. Hij zwaait af omdat hij dit jaar 65 is geworden. Sinds 1 augustus is zijn rol bij de Wateringse woningcorporatie overgenomen door Cihan Daskapan. Wonen Wateringen eerde de afzwaaiende Van den Berg met een bijeenkomst waarvoor ruim 180 gasten zich hadden aangemeld. »

Pagina nummers