Ga direct naar de inhoud.

Convenant “Gaten dichten in Haaglanden” ondertekend door Wonen Wateringen en 22 partijen

foto Convenant “Gaten dichten in Haaglanden” ondertekend door Wonen Wateringen en 22 partijen

Op donderdag 21 december 2017 is het convenant “Gaten dichten in Haaglanden” ondertekend door de wethouders van 8 gemeenten en de corporatiebestuurders in de regio Haaglanden. Hierbij was gedeputeerde van Zuid-Holland, mevrouw Bom-Lemstra, ook aanwezig. In het convenant staat vermeld dat de corporaties de komende jaren gezamenlijk 12.000 sociale huurwoningen willen realiseren, door  nieuwbouw en overname van bezit van Vestia. Doel van de partijen is het op peil houden van een evenwichtige (gespreide) woningmarkt die voor huurders bereikbaar blijft. Aanleiding om met alle partijen om de tafel te gaan was het herstelplan van Vestia, dat zou leiden tot een grote afname van de sociale woningvoorraad. 
 
Eerder dit jaar heeft RIGO een onderzoek gedaan naar de benodigde sociale voorraad voor de regio Haaglanden tot 2026. Hieruit is naar voren gekomen dat er de komende periode 12.000 sociale huurwoningen moeten worden toegevoegd om de sociale voorraad op peil te houden. Door deze aantallen te realiseren kunnen woningzoekenden ook in de toekomst een betaalbare huurwoning vinden in alle gemeenten van de regio Haaglanden. 
 
De 23 partijen zijn het met elkaar eens: de 12.000 sociale huurwoningen zijn hard nodig en zijn ook te realiseren. Anne Koning, voorzitter SVH, is positief over de ontwikkelingen. “Ik ben heel blij dat het gelukt is om met z’n allen de goede richting in te slaan voor de sociale huurwoningen, want dat is belangrijk voor de woningzoekenden.” Ook Willem Krzeszewski, bestuurdersvoorzitter van Staedion is positief. “Het convenant wat er nu ligt is een doorbraak in het delen van de zorg voor woningzoekenden in de sociale verhuur in de regio. Het is een uniek startpunt om regionaal tot een aanpak te komen. Ik kijk uit naar de vervolgstappen om daadwerkelijk op gemeentelijk niveau afspraken te maken over de sociale volkshuisvestelijke opgave.” Mevrouw Bom-Lemstra ziet dit convenant als een goed voorbeeld van regionale samenwerking. 
 
Wethouder Piet Melzer, bestuurlijke trekker van het Convenant, is blij met het gezamenlijke resultaat: “Met het convenant van de gemeenten en woningcorporaties in de regio Haaglanden worden 2 belangrijke doelen gediend: het behoud van de bestaande sociale voorraad (oa door het sociaal houden van bezit van met name Vestia) en realisatie van voldoende sociale nieuwbouwwoningen: dit alles voor een evenwichtig gespreid sociaal huuraanbod in de Haagse woningmarktregio. Het stemt ons tevreden dat de corporaties onderling zich maximaal zullen inspannen om de reeds bestaande sociale voorraad ten behoeve van de doelgroep in de regio te behouden. Dat is een krachtig signaal aan de rest van Nederland dat de sector solidair is’.
 
Om met het convenant aan de slag te kunnen, zijn er afspraken tussen de gemeenten en de corporaties nodig. In elke gemeente wordt gekeken naar welke oplossingen er nodig zijn en welke corporaties dit kunnen oppakken.

« terug