Ga direct naar de inhoud.

Wonen Wateringen deed mee aan de Aedes Benchmark

Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties. Ook Wonen Wateringen deed in 2017 mee aan dit vergelijkende onderzoek. Het is immers goed om te weten hoe huurders onze dienstverlening ervaren, en hoe wij het als woningcorporatie doen afgezet tegen de prestaties van andere woningcorporaties. Marianne Levering, manager Wonen: “Onze conclusie is dat we het in algemene zin op het vlak van dienstverlening goed maar niet goed genoeg doen. Met de verbeterpunten uit het onderzoek gaan we in 2018 gericht aan de slag.”

In de Aedes-Benchmark worden de belangrijkste prestaties van woningcorporaties onderling met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan worden op brancheniveau en per individuele corporatie zichtbaar gemaakt. Marianne Levering: “Aan het onderzoek hebben huurders van onze woningen deelgenomen. En dat is heel fijn, omdat wij zo objectief en uit eerste hand terugkrijgen hoe onze dienstverlening wordt ervaren. Op verschillende onderwerpen krijg je vanuit de benchmark als individuele woningcorporatie een cijfer dat je kan vergelijken met het landelijke gemiddelde cijfer. Gemiddeld genomen komen wij met een score B goed uit de bus, maar binnen de diverse onderdelen van onze dienstverlening is een groot verschil te zien. Zo blijkt dat wij het bij de afhandeling van reparatieverzoeken samen met onze contractpartners heel goed doen. Hierop scoren wij hoger dan het landelijke gemiddelde. Maar op het gebied van dienstverlening aan nieuwe huurders blijven we eronder. Daar is dus verbetering mogelijk. Aangaande huurders die hun woning verlaten scoren we slecht en daar moet dus echt iets in gaan veranderen.

“Wonen Wateringen waardeert de behaalde B natuurlijk wel”, zegt Marianne Levering, “maar wij willen dat onze huurders op alle fronten tevreden over ons zijn, en wij nemen dit onderzoek dan ook heel serieus. In 2018 gaan wij ons verhuur- en mutatieproces op de schop nemen en ook zelf de tevredenheid onder onze huurders meten. Hier gaan we dan ook bewoners bij betrekken. Want met minder dan een score over de gehele linie op het landelijk gemiddelde zijn wij niet tevreden. We gaan goed de tijd nemen om onze processen onder de loep te leggen en te verbeteren, een klus waar we onze tanden in zetten!”

Wonen Wateringen wil de bewoners die aan het onderzoek hebben meegewerkt bedanken voor hun deelname!

« terug