Ga direct naar de inhoud.

Bestuur

Wonen Wateringen is een stichting. De stichting kent een directie die uit één lid bestaat. De directie heeft als bestuurder zelfstandige bevoegdheden. Deze staan vermeld in de statuten van Wonen Wateringen. De directeur/bestuurder heeft voor het uitvoeren van een aantal bevoegdheden de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig.

De Raad van Commissarissen van Wonen Wateringen bestaat uit vijf leden inclusief een voorzitter. De Raad van Commissaris heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. Ook adviseren de commissarissen het bestuur. Bij hun werk laten de commissarissen zich leiden door de Governancecode voor woningcorporaties. Het toezicht is gericht op financiële, bedrijfsmatige en organisatorische continuïteit van de organisatie. Ook houdt de Raad de maatschappelijke prestaties van de corporatie nauwlettend in het oog.

Downloads met meer informatie