Ga direct naar de inhoud.

Praat met uw buren

Wees een goede buur in uw buurt!

Er zijn veel factoren die bepalen of u het naar uw zin heeft in uw buurt of straat. Vooral het gedrag van u als huurder en de andere huurders spelen hierbij een rol. U kunt er zelf veel aan doen om klachten van anderen te voorkomen. Geluidsoverlast bijvoorbeeld is iets wat door veel mensen als hinderlijk wordt ervaren.

Ook al bouwen we onze woningen volgens de regels: helemaal uit te sluiten is het nooit dat u iets van een ander zult horen. Zeker in een appartement. Houd daarom een beetje rekening met uw buren. En als u zich stoort aan hun gedrag, kies dan een geschikt moment om er samen even over te praten. Veel mensen realiseren zich niet eens dat hun gedrag bij anderen irritatie veroorzaakt.

Tips: Praat met uw buren over overlast

Beter een goede buur dan een verre vriend. Dit gezegde geeft aan hoe belangrijk het is om op goede voet met uw buren te leven. U hoeft geen vrienden te zijn of bij elkaar op de koffie te gaan, maar het is fijn als u goed met elkaar kan praten en bespreekbaar kan maken als er wat speelt.

Als u last heeft van leefgeluiden kan dit een hoop ergernis opleveren. Het is belangrijk dat u deze ergernis snel aanpakt en bespreekbaar maakt met uw buren. Besef dat u samen verantwoordelijk bent voor de oplossing.

Bedenk eerst goed wat nu precies de ergernis veroorzaakt. Stel dat de kinderen van de bovenburen veel schreeuwen en stampen in de woning. Heeft u daar dan de hele dag last van, soms kunt u dit wel zo ervaren, maar blijkt dat het eigenlijk altijd tussen 16.00 en 18.00 is.

Wanneer u in gesprek gaat met uw buren let u dan op het volgende:

  • Blijf rustig en vertel kalm waar u concreet last van heeft en wat dit voor u betekent.
  • Geef uw buren de ruimte om te reageren en luister. Een uitleg kan soms veel verklaren.
  • Ga ervanuit dat er geen kwade opzet in het spel is. Uw buren zijn zich waarschijnlijk echt niet bewust dat u last van ze heeft.
  • Geef aan dat u graag samen naar een oplossing wilt zoeken. Misschien heeft u al ideeën, maar geef ook uw buren de ruimte om iets in te brengen.
  • Maak concrete afspraken.

En als dat niet helpt?

Helpt een goed gesprek van buur tot buur niet? Lees dan de artikelen: Hinder en lichte burenruzie, Burenruzie en/of Overlast.

Wilt u meer informatie?

Download het informatieblad 'Een goede buur' of het formulier voor melding van overlast. Ook op de website www.problemenmetjeburen.nl staan een aantal handige tips. 

Downloads met meer informatie