Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Benoeming Cihan Daskapan, directeur-bestuurder Wonen Wateringen

De Raad van Commissarissen van Wonen Wateringen heeft per 1 juli 2016 de heer Cihan Daskapan (33) benoemd tot directeur-bestuurder van Wonen Wateringen. De heer Daskapan woont in Wateringen. Hij heeft een opleiding afgerond aan de TU te Delft (Msc architecture) en is in opleiding aan de Erasmus Universiteit (Bedrijfskunde). De heer Daskapan heeft gewerkt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (hoofd projectenbureau) en het Franciscus Gasthuis&Vlietland (manager vastgoed en huisvesting).
De heer Daskapan volgt de heer André van den Berg op die met pensioen gaat. »

Bewonersmagazine Kwartier lente 2016 online

De voorjaarseditie van Kwartier staat online. Met in dit nummer onder andere onze vaste rubriek ‘op stap met’. Maar ook in deze editie komen diverse actualiteiten aan bod, zoals Groot Onderhoud in Plan Zuid en de afronding van de Oranjewijk. »

Geef uw e-mailadres door!

Op dit moment hebben wij nog niet voldoende e-mailadressen van huurders voor een representatief onderzoek. Wilt u daarom digitaal of telefonisch uw mailadres doorgeven?
Alvast bedankt voor uw medewerking. »

Wonen Wateringen gaat buurten!

We komen er weer aan! In mei organiseert Wonen Wateringen vijf wijkbijeenkomsten. Tijdens 'Wonen Wateringen gaat buurten' willen wij vooral naar onze huurders luisteren. Wat zijn uw verwachtingen van de woningcorporatie en welke koers moeten wij volgens u voor de toekomst uitstippelen? »

Plan voor 150 betaalbare woningen in Wateringen

Gemeente Westland wil samen met Wonen Wateringen versneld sociale huurwoningen in combinatie met betaalbare koopwoningen realiseren. Het gaat om circa 150 woningen aan de Poeldijkseweg in Wateringen. De gemeente is voornemens het gebied tussen de Erasmusweg en de Poeldijkseweg van ongeveer 22 ha in te zetten voor woningbouw.
De vijf hectare gemeentegrond wordt gereserveerd voor de woningen van Wonen Wateringen. Hier wordt een bestemmingsplanprocedure voor opgezet. »

WOZ-beschikking

Als huurder krijgt u dit jaar voor het eerst een ‘WOZ-beschikking’ toegestuurd van de gemeente Westland. Daarin staat de WOZ-waarde van uw woning.

Waarom krijg ik als huurder een WOZ-beschikking?
Als huurder van een sociale woning hebt u sinds 1 oktober 2015 belang gekregen bij de WOZ-waarde. »

Twee partners-in-onderhoud geselecteerd

Wonen Wateringen wil in de periode 2016-2022 circa vijftien miljoen euro extra investeren in de kwaliteit van een deel van haar woningbezit (circa 530 woningen). Hiervoor hebben we niet traditioneel aan- en uitbesteed, maar zijn we een zoektocht gestart naar een optimale samenwerking met uitvoerende partijen – ketenpartners - om gezamenlijk, op structurele basis, een beter resultaat neer te zetten. »

Nieuwbouwproject op locatie ‘de Zonnehof’

Wonen Wateringen en Philadelphia Zorg gaan samenwerken in het ontwikkelen en realiseren van een nieuwbouwproject voor de huisvesting van 24 mensen met een verstandelijke beperking. »

Wonen Wateringen tijdens stakeholdersbijeenkomst:

Wonen Wateringen gaat haar ambities voor de komende jaren bijstellen. Dat is de boodschap die de Wateringse corporatie stakeholders meegaf tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. Met name de verhuurdersheffing en de nieuwe Woningwet beperken de (financiële) handelingsvrijheid van corporaties steeds meer. De eerste resultaten van het nieuwe beleid werden door directeur André van den Berg zelf toegelicht. »

Wonen Wateringen draagt reparatie- en klachtenonderhoud over aan Vehoec Aannemers

Met ingang van 1 januari 2016 voert Wonen Wateringen het reparatie- en klachtenonderhoud niet langer zelf uit. De corporatie is een samenwerking aangegaan met Vehoec Aannemers, het aannemersbedrijf dat op bedrijventerrein Zwethove in eigen dorp is gevestigd. De eigen servicedienst wordt opgeheven. De stap is noodzakelijk geworden door de heffingen die de overheid Wonen Wateringen oplegt, zegt directeur André van den Berg. »

Bewonersmagazine Kwartier winter 2015 online

De wintereditie van Kwartier staat online. Met in dit nummer onder andere onze vaste rubriek 'voel je thuis'. Maar ook in deze editie komen diverse actualiteiten aan bod, zoals de nieuwe Woningwet, portefeuilleplan, conditiemeting van onze woningen en passend toewijzen. »

Drie keer feest in Oranjewijk te Wateringen

Op maandag 14 december 2015 vierden de kopers in de Oranjewijk, Wethouder El Mokaddem namens de gemeente Westland, Wonen Wateringen en Weboma drie belangrijke momenten op één dag. In de Willem III straat werd de eerste paal geslagen, in de Julianastraat werd het bereiken van het hoogste punt gevierd en tot slot werd stil gestaan bij de sloop ten behoeve van de laatste fase. Deze sloop werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van vleermuizen in de bestaande bebouwing. »

Pagina nummers