Ga direct naar de inhoud.

Glas- en Lampenfonds

Fondsbeheer

Als huurder bent u wettelijk verplicht om kleinere reparaties in uw woning en de algemene ruimte zelf uit te voeren. Maar deze kleine reparaties blijken in de praktijk vaak lastig te verhelpen en brengen vaak hoge kosten met zich mee. Om deze reden hebben wij, om u te ontzorgen, naast het bestaande collectief contract voor de rioolontstopping, nu ook een glas- en lampenfonds opgericht.

Een fonds is een soort verzekering waar u elke maand een klein bedrag aan betaalt om onverwachte kosten te kunnen opvangen. Is bijvoorbeeld de lamp in het portiek kapot of heeft u een kapotte ruit? Door het glas- en lampenfonds regelen en betalen wij de reparatie.

U bent automatisch lid als u een woning huurt bij ons. De fondsen hebben géén winstoogmerk. Wij leggen jaarlijks verantwoording hierover af op onze website.

Glasfonds

Wonen Wateringen heeft een glasfonds opgericht voor het herstellen van glasschade binnen en buiten uw woning. Dit is een soort verzekering tegen glasschade. Gaat uw raam stuk? Dan betalen wij in veel gevallen de reparatie. Het Glasfonds dekt dus het risico van de kosten van herstel van glasschade.

Voor het beheer van dit fonds gelden de “Algemene voorwaarden glasfonds”, zie bijlage.  

Lampenfonds

Heeft het gebouw waarin u woont gemeenschappelijke ruimtes? Dan bent u automatisch lid van het Lampenfonds. Met het Lampenfonds onderhouden en repareren wij alle verlichting in het portaal, trappenhuis of achterpad. Denk hierbij aan de vervanging van de lampen.   

Voorheen betaalde u alleen voor de post “Elektra”, waaronder het elektraverbruik en ook het vervangen van lampen viel. Vanaf nu staan Elektra en het Lampenfonds apart vermeld op de afrekening servicekosten.

Voor het beheer van dit fonds gelden de “Algemene voorwaarden Lampenfonds”, zie bijlage.

Financiële verantwoording

Jaarlijks legt Wonen Wateringen verantwoording af over de inkomsten en uitgaven van het Glas- en Lampenfonds en stellen wij de nieuwe maandelijkse bijdrage vast.

Ieder jaar kijken we of het bedrag dat u betaalt voor het Glas- of Lampenfonds overeenkomt met de werkelijke kosten die wij maken. Aan het einde van een kalenderjaar streven we ernaar dat er voldoende reserve in het fonds aanwezig is om de verwachtte kosten van het komende jaar te kunnen betalen. Hierbij houden we een ondergrens van minimaal 0,5x de jaardotatie*)  en maximaal 3x de jaardotatie aan.  
Als de reserve te hoog dreigt te worden, dan verlagen wij de vergoeding voor het fonds; dreigt de reserve te laag te worden, dan verhogen wij de vergoeding die u betaalt voor het fonds.

*) jaardotatie = het totaal van de ontvangen vergoedingen van de huurders voor het glasfonds.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via 0174 293 650 of info@wonenwateringen.nl.

Downloads met meer informatie