Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Nieuwsflits SVH

In de nieuwsflits van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) staat in januari 2017 een interview met Cihan Daskapan »

Wonen Wateringen verruimt werkgebied naar gehele gemeente Westland

Wonen Wateringen verruimt haar werkgebied naar het gehele Westland. De corporatie wil een grotere verantwoordelijkheid als sociale huisvester nemen. De krapte op de sociale woningmarkt in het gehele Westland vraagt hierom. ‘We willen tegemoetkomen aan het sociale huisvestingsvraagstuk in Westland’, stelt Wonen Wateringen. »

Welke kerstboom steelt de show?

Welk complex van Wonen Wateringen heeft straks de mooiste kerstboom in de centrale entree? Stuur een foto van de kerstboom naar info@wonenwateringen.nl. Wint uw complex, dan stelt Wonen Wateringen voor de volgende 'kerstshow' een kerstboom beschikbaar.
»

Nieuwbouwproject De Bieb

Op de plek waar Heulenaars ooit hun boeken leenden, aan de Leeuwerik, komen volgend jaar 21 betaalbare woningen voor voornamelijk jongeren te staan. »

Bewonersmagazine Kwartier najaar 2016 online

Het nieuwe Kwartier staat online. Met in dit nummer een kennismaking met de opvolgers van André van den Berg: Cihan Daskapan en Marianne Levering. In deze editie van Kwartier blikken we met André van den Berg terug op zijn loopbaan bij Wonen Wateringen. »

Directeur-bestuurder André van den Berg neemt onder grote belangstelling afscheid van Wonen Wateringen

Na 18 jaar als directeur-bestuurder te hebben gefunctioneerd heeft André van den Berg afscheid genomen van Wonen Wateringen. Hij zwaait af omdat hij dit jaar 65 is geworden. Sinds 1 augustus is zijn rol bij de Wateringse woningcorporatie overgenomen door Cihan Daskapan. Wonen Wateringen eerde de afzwaaiende Van den Berg met een bijeenkomst waarvoor ruim 180 gasten zich hadden aangemeld. »

Prestatieafspraken getekend met gemeente Westland

Gemeente Westland heeft voor het eerst prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties Wonen Wateringen en Arcade. De afspraken gaan over de huidige- en de toekomstige sociale huurwoningen en over duurzaamheid en levensloopgeschiktheid ervan. Oog voor de omgeving zoals veiligheid, onderhoud buitenruimte en buurtbeheer maken ook onderdeel uit van de afspraken. »

Zilveren erepenning bij afscheid directeur Wonen Wateringen

Burgemeester J. van der Tak heeft op donderdag 22 september 2016 de erepenning in zilver van de gemeente Westland uitgereikt aan André van den Berg uit Wateringen. De heer Van den Berg ontving de gemeentelijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur bij Wonen Wateringen. »

Intentieovereenkomst getekend voor de 'Tuinen van Wateringen'

Op maandag 11 juli 2016 hebben wethouder Weverling en André van den Berg de intentieverklaring getekend voor de 'Tuinen van Wateringen'.


»

De eerste 'klusbon' is verloot!

Wonen Wateringen vindt het van belang van haar huurders te weten wat zij vinden van de afhandeling van reparatieverzoeken. Wij denken dat onze dienstverlening daarin mogelijk beter kan en horen graag wat u van onze afwikkeling van reparatieverzoeken vindt. Vanaf begin juni zijn we dit proces dan ook gaan meten. Elke huurder krijgt na uitvoering van het reparatieverzoek een retourkaart, met het verzoek deze retour te sturen. Onder de reacties verloten wij welke maand een klusbon. De eerste klusbon hebben wij mogen overhandigen op 7 juli. »

Welke keuzes maakten onze huurders tijdens Wonen Wateringen gaat buurten

Net als in andere jaren heeft Wonen Wateringen een serie bewonersavonden georganiseerd in mei 2016. De corporatie gebruikt de bewonersavonden om huurders mee te nemen in de beleidskeuzes die zij moet maken. De 144 huurders die aanwezig waren tijdens deze avonden, kregen ook zelf de gelegenheid om hun keuzes aan te geven.
»

Innovatieve partnerselectie

Film van het innovatieve partnerselectieproces van woningbouwcorporatie Wonen Wateringen voor het langdurig onderhoud van hun renovatie- en onderhoudsopgave, ondersteund door Bouwend Nederland, Pure Birds en UnetoVNI. Hierbij werden door hun vernieuwende en gelijkwaardige wijze van ketensamenwerking twee partners geselecteerd; consortium De Kloet/Variabele en consortium Ketenkracht en hun ketenpartners. Beide consortia werken nu samen met Wonen Wateringen aan de realisatie van twee pilotprojecten. »

Pagina nummers