Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Prestatieafspraken getekend met gemeente Westland

Gemeente Westland heeft voor het eerst prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties Wonen Wateringen en Arcade. De afspraken gaan over de huidige- en de toekomstige sociale huurwoningen en over duurzaamheid en levensloopgeschiktheid ervan. Oog voor de omgeving zoals veiligheid, onderhoud buitenruimte en buurtbeheer maken ook onderdeel uit van de afspraken. »

Zilveren erepenning bij afscheid directeur Wonen Wateringen

Burgemeester J. van der Tak heeft op donderdag 22 september 2016 de erepenning in zilver van de gemeente Westland uitgereikt aan André van den Berg uit Wateringen. De heer Van den Berg ontving de gemeentelijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur bij Wonen Wateringen. »

Intentieovereenkomst getekend voor de 'Tuinen van Wateringen'

Op maandag 11 juli 2016 hebben wethouder Weverling en André van den Berg de intentieverklaring getekend voor de 'Tuinen van Wateringen'.


»

De eerste 'klusbon' is verloot!

Wonen Wateringen vindt het van belang van haar huurders te weten wat zij vinden van de afhandeling van reparatieverzoeken. Wij denken dat onze dienstverlening daarin mogelijk beter kan en horen graag wat u van onze afwikkeling van reparatieverzoeken vindt. Vanaf begin juni zijn we dit proces dan ook gaan meten. Elke huurder krijgt na uitvoering van het reparatieverzoek een retourkaart, met het verzoek deze retour te sturen. Onder de reacties verloten wij welke maand een klusbon. De eerste klusbon hebben wij mogen overhandigen op 7 juli. »

Welke keuzes maakten onze huurders tijdens Wonen Wateringen gaat buurten

Net als in andere jaren heeft Wonen Wateringen een serie bewonersavonden georganiseerd in mei 2016. De corporatie gebruikt de bewonersavonden om huurders mee te nemen in de beleidskeuzes die zij moet maken. De 144 huurders die aanwezig waren tijdens deze avonden, kregen ook zelf de gelegenheid om hun keuzes aan te geven.
»

Innovatieve partnerselectie

Film van het innovatieve partnerselectieproces van woningbouwcorporatie Wonen Wateringen voor het langdurig onderhoud van hun renovatie- en onderhoudsopgave, ondersteund door Bouwend Nederland, Pure Birds en UnetoVNI. Hierbij werden door hun vernieuwende en gelijkwaardige wijze van ketensamenwerking twee partners geselecteerd; consortium De Kloet/Variabele en consortium Ketenkracht en hun ketenpartners. Beide consortia werken nu samen met Wonen Wateringen aan de realisatie van twee pilotprojecten. »

Benoeming Cihan Daskapan, directeur-bestuurder Wonen Wateringen

De Raad van Commissarissen van Wonen Wateringen heeft per 1 juli 2016 de heer Cihan Daskapan (33) benoemd tot directeur-bestuurder van Wonen Wateringen. De heer Daskapan woont in Wateringen. Hij heeft een opleiding afgerond aan de TU te Delft (Msc architecture) en is in opleiding aan de Erasmus Universiteit (Bedrijfskunde). De heer Daskapan heeft gewerkt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (hoofd projectenbureau) en het Franciscus Gasthuis&Vlietland (manager vastgoed en huisvesting).
De heer Daskapan volgt de heer André van den Berg op die met pensioen gaat. »

Bewonersmagazine Kwartier lente 2016 online

De voorjaarseditie van Kwartier staat online. Met in dit nummer onder andere onze vaste rubriek ‘op stap met’. Maar ook in deze editie komen diverse actualiteiten aan bod, zoals Groot Onderhoud in Plan Zuid en de afronding van de Oranjewijk. »

Geef uw e-mailadres door!

Op dit moment hebben wij nog niet voldoende e-mailadressen van huurders voor een representatief onderzoek. Wilt u daarom digitaal of telefonisch uw mailadres doorgeven?
Alvast bedankt voor uw medewerking. »

Wonen Wateringen gaat buurten!

We komen er weer aan! In mei organiseert Wonen Wateringen vijf wijkbijeenkomsten. Tijdens 'Wonen Wateringen gaat buurten' willen wij vooral naar onze huurders luisteren. Wat zijn uw verwachtingen van de woningcorporatie en welke koers moeten wij volgens u voor de toekomst uitstippelen? »

Plan voor 150 betaalbare woningen in Wateringen

Gemeente Westland wil samen met Wonen Wateringen versneld sociale huurwoningen in combinatie met betaalbare koopwoningen realiseren. Het gaat om circa 150 woningen aan de Poeldijkseweg in Wateringen. De gemeente is voornemens het gebied tussen de Erasmusweg en de Poeldijkseweg van ongeveer 22 ha in te zetten voor woningbouw.
De vijf hectare gemeentegrond wordt gereserveerd voor de woningen van Wonen Wateringen. Hier wordt een bestemmingsplanprocedure voor opgezet. »

WOZ-beschikking

Als huurder krijgt u dit jaar voor het eerst een ‘WOZ-beschikking’ toegestuurd van de gemeente Westland. Daarin staat de WOZ-waarde van uw woning.

Waarom krijg ik als huurder een WOZ-beschikking?
Als huurder van een sociale woning hebt u sinds 1 oktober 2015 belang gekregen bij de WOZ-waarde. »

Pagina nummers