Ga direct naar de inhoud.

Huurprijsaanpassing

Elk jaar passen we op 1 juli de huren aan volgens de richtlijnen van de overheid en ons eigen huurbeleid. Half april ontving u van ons de brief met de nieuwe huurprijs per 1 juli 2024.

Huurprijsaanpassing per 1 juli 2024 

Hoe hoog is mijn huurprijsaanpassing?
U vindt de berekening van uw huurprijsaanpassing in de brief die u heeft ontvangen.
In het overzicht met de nieuwe huurprijs staan ook, indien van toepassing, de nieuwe voorschotbedragen service- en stookkosten per 1 juli 2024. Wilt u meer informatie over hoe deze voorschotten tot stand zijn gekomen, dan verwijzen wij u naar onze webpagina Servicekosten.

Hoe kan het dat ik over 2023 moest bijbetalen in de servicekosten en ik per juli minder ga betalen? 
Door de stijgende energieprijzen waren de kosten in 2023 hoger. Wij hebben per januari een nieuw energiecontract afgesloten. Hierdoor betalen sommige huurders vanaf juli minder. 

Waarom een  huurprijsaanpassing?
Eén keer per jaar mag Wonen Wateringen de huren aanpassen. De overheid bepaalt met hoeveel procent dit maximaal mag. De reden dat Wonen Wateringen de huur jaarlijks aanpast is om de investeringen die we jaarlijks doen te kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in onderhoud, verduurzaming, nieuwbouw en verbetering van leefbaarheid van onze wijken en buurten.

Wat als ik de huur niet meer kan betalen?
Heeft u problemen met het betalen van de huur? Laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar incasso@wonenwateringen.nl. Wij zoeken graag samen naar een maatwerkoplossing. 

Wordt de huurbetaling automatisch aangepast?
Heeft u ons gemachtigd om elke maand de huur van u rekening af te schrijven of betaalt u via een digitale betaallink die u per e-mail ontvangt. Dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag met ingang van 1 juli automatisch voor u aan.

Betaalt u uw huur op een andere manier? Dan bent u zelf verantwoordelijk om het nieuwe huurbedrag aan te passen of door te geven. Bijvoorbeeld als u uw huur betaalt via internetbankieren of via een derde (zoals een bewindvoerder).

Heeft de huurprijsaanpassing invloed op mijn huurtoeslag?
Ontvangt u nu huurtoeslag en is uw huishoudsamenstelling gelijk gebleven? Dan krijgt u ook na de huurprijsaanpassing van 1 juli 2024 huurtoeslag. Het is belangrijk dat u de nieuwe huurprijs doorgeeft aan de Belastingdienst. Wij geven de nieuwe huurprijs ook door. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Bezwaar maken huuraanpassing 

Wilt u bezwaar maken?
Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurprijsaanpassing kan u vóór 1 juli 2024 een bezwaarschrift huurprijsaanpassing indienen bij Wonen Wateringen. Een voorbeeldbrief kan u downloaden op de website van het Juridisch Loket of downloaden onderaan deze pagina.
Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van de Huurcommissie.
Wij proberen voor eind augustus alle bezwaarschriften af te handelen.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurprijsaanpassing?
U kunt alleen op basis van één van onderstaande redenen bezwaar maken tegen de huurprijsaanpassing:

Huurverlaging voor lage inkomens

In 2023 kregen huurders met een laag inkomen en een hogere huur een eenmalige huurverlaging. Heeft u die huurverlaging niet gehad? Dan kunt u deze in 2024 aanvragen als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  1. U heeft een sociaal huurcontract.
  2. Uw huurcontract is ingegaan vóór 1 maart 2023.
  3. U heeft nog niet eerder een huurverlaging gehad.
  4. De kale huur is hoger dan € 577,91.
  5. U woont alleen en uw inkomen was de afgelopen 6 maanden € 13.215 of lager (of € 13.215 of lager  als u AOW krijgt).
  6. U woont met 2 of meer personen en uw inkomen was de afgelopen 6 maanden € 16.185 of lager (of € 15.575 als u AOW krijgt).

Denkt u dat deze huurverlaging voor u geldt? U kunt de huurverlaging aanvragen bij ons.

Downloads met meer informatie