Ga direct naar de inhoud.

Burenruzie

Soms ontstaat er ruzie tussen buren. Dit is bijvoorbeeld een situatie waarbij buren elkaar bewust of onbewust irriteren om de ander boos te maken. Als er sprake is van een burenruzie, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij u als bewoner.

Als na diverse gesprekken tussen u en de buren het probleem niet is opgelost, kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Zij zijn gespecialiseerd in het leiden van gesprekken tussen buren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U kunt zelf contact opnemen met Vitis Welzijn of Buurtbemiddeling en mediation.  

Vitis Welzijn
www.vitiswelzijn.nl/diensten/buurtbemiddeling
buurtbemiddeling@vitiswelzijn.nl

0174-630358

Of

Buurtbemiddeling en mediation
www.bemiddelingmediation.nl

info@bemiddelingmediation.nl

088-9648912

Als er bij een burenruzie gevochten is, kan de politie (0900-8844) gebeld worden. Bij een dergelijk zwaar burenconflict doet Wonen Wateringen onderzoek. Wij kiezen geen partij, maar het moet wel worden opgelost.

Meer informatie?

Download het informatieblad 'Hé beste buur, ik wil je wat vragen' of het formulier voor melding van overlast. Ook op de website www.problemenmetjeburen.nl staan een aantal handige tips.

Downloads met meer informatie