Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Prestatieafspraken met gemeente Westland getekend

Wonen Wateringen en de gemeente Westland ondertekenden 18 april 2018 de prestatieafspraken voor 2018. Op basis van de woningwet 2015 maken gemeenten en woningcorporaties jaarlijks prestatieafspraken. Hierin leggen de partijen vast wat gedaan wordt om het (woon)beleid in de gemeente te realiseren. »

Jaarlijkse huurverhoging opnieuw zo laag mogelijk

Wonen Wateringen houdt de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk voor de lagere inkomens. Met deze beperkte huurverhoging wil de corporatie haar huurders zoveel mogelijk ontzien en de huren voor hen betaalbaar houden. Concreet is de huuraanpassing voor zo’n 89% van de huurders van Wonen Wateringen niet hoger dan 1%. Dat is 2,9% lager dan door de Rijksovereenkomst is goedgekeurd. Alle huurders krijgen voor 1 mei persoonlijk bericht over de huurverhoging.

»

Intentieovereenkomst herontwikkeling Aloysiusschool naar zorgwoningen

De gemeente Westland zette op 20 maart samen met Wonen Wateringen de eerste stap in de ontwikkeling van de Aloysiusschool naar woningen voor jongeren die een specifieke zorg en/of ondersteuningsvraag hebben. Marga de Goeij wethouder zorg, Peter Ouwendijk wethouder vastgoed en Marja Duiverman directeur-bestuurder a.i. van Wonen Wateringen ondertekenden de intentieovereenkomst die de wens bekrachtigt om zorgwoningen in dit pand te realiseren. »

Wonen Wateringen vraagt maar 1% huurverhoging!

Ook dit jaar vraagt Wonen Wateringen voor al haar sociale huurwoningen één zelfde huurverhoging: 1%. Met deze beperkte huurverhoging wil Wonen Wateringen haar bewoners zoveel mogelijk ontzien en de huren voor hen betaalbaar houden.
Tegelijkertijd vinden wij ook dat we van de hogere inkomens iets extra’s mogen vragen. Wonen Wateringen gaat per juli 2018 dan ook voor de eerste keer de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. »

Kleine corporaties vinden elkaar bij aanbesteding

De aanbesteding van liften en centrale verwarmingsketels kan efficiënter, dacht een groep bestuurders van kleine Zuid-Hollandse woningcorporaties, waaronder Wonen Wateringen. ‘We hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat je als kleine corporaties samen sterker staat’, zegt Frans Desloover van corporatie Ressort Wonen uit Rozenburg. Bijkomend voordeel: de huurders profiteren mee. »

Opening nieuwbouwproject De Bieb te Kwintsheul

Waar in Kwintsheul veel mensen ooit hun boeken leenden aan de Leeuwerik is op 8 februari 2018 appartementencomplex De Bieb feestelijk geopend. Op deze dag onthulden wethouder Rijneveen, gemeente Westland, en Marja Duiverman, interim bestuurder Wonen Wateringen, het logo op het complex. De bewoners hebben gezamenlijk de eerste boom geplant. Deze handelingen markeerden de officiële start van de oplevering van de 21 huurappartementen.
»

Start klanttevredenheidsonderzoek

Wonen Wateringen probeert er alles aan te doen om het huren van uw woning zo plezierig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Het is voor ons daarom erg belangrijk te weten hoe tevreden onze huurders zijn over onze dienstverlening. Maar wij zijn ook geïnteresseerd in zaken waar onze huurders minder tevreden over zijn, zodat wij hier iets aan kunnen doen. »

Reactie Wonen Wateringen op opinieartikel Wonen en Volkshuisvesting

Deze week (22 januari 2018) verscheen in de pers een opinieartikel Wonen en Volkshuisvesting van de heer Rijneveen en de heer Van den Berg. In dit nieuwsitem onze reactie hierop.
»

Op de foto voor Wonen Wateringen?

Wonen Wateringen wil beeldmateriaal laten ontwikkelen om te kunnen gebruiken op onze website of voor andere communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een feestelijk moment van een sleuteloverdracht of een beeld waarop iemand in de tuin werkt of een strandwandeling maakt. Wij vinden het belangrijk dat deze beelden een goede afspiegeling zijn van de Westlandse bevolking en de Westlandse omgeving. Wilt u als huurder van Wonen Wateringen model staan bij zo'n moment? »

Wonen Wateringen deed mee aan de Aedes Benchmark

Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties. Ook Wonen Wateringen deed in 2017 mee aan dit vergelijkende onderzoek. Het is immers goed om te weten hoe huurders onze dienstverlening ervaren, en hoe wij het als woningcorporatie doen afgezet tegen de prestaties van andere woningcorporaties. Marianne Levering, manager Wonen: “Onze conclusie is dat we het in algemene zin op het vlak van dienstverlening goed maar niet goed genoeg doen. Met de verbeterpunten uit het onderzoek gaan we in 2018 gericht aan de slag.” »

Convenant “Gaten dichten in Haaglanden” ondertekend door Wonen Wateringen en 22 partijen

Op donderdag 21 december 2017 is het convenant “Gaten dichten in Haaglanden” ondertekend door de wethouders van 8 gemeenten en de corporatiebestuurders in de regio Haaglanden. Hierbij was gedeputeerde van Zuid-Holland, mevrouw Bom-Lemstra, ook aanwezig. In het convenant staat vermeld dat de corporaties de komende jaren gezamenlijk 12.000 sociale huurwoningen willen realiseren, door nieuwbouw en overname van bezit van Vestia. Doel van de partijen is het op peil houden van een evenwichtige (gespreide) woningmarkt die voor huurders bereikbaar blijft. Aanleiding om met alle partijen om de tafel te gaan was het herstelplan van Vestia, dat zou leiden tot een grote afname van de sociale woningvoorraad. »

Toekomstige bewoners van nieuwbouwproject De Bieb nemen een eerste kijkje in hun woning in Kwintsheul

Waar in Kwintsheul veel mensen ooit hun boeken leenden aan de Leeuwerik, verrijst nu appartementencomplex De Bieb. In het complex komen 21 huurwoningen voor jongeren. De bouw van het project is in de afrondende fase en alle woningen zijn verhuurt. »

Pagina nummers