Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Wonen Wateringen sluit overeenkomst voor mutatieonderhoud met Verschoor en Bouwactief

Bouwactief ’s-Gravenzande B.V. en Verschoor Bouwservice B.V. verzorgen het mutatieonderhoud van de woningen van Wonen Wateringen. Alle partijen hebben de afspraak officieel bekrachtigd met de ondertekening van een overeenkomst op 14 augustus 2018.
»

Jaarverslag 2017

Afgelopen jaar was wederom een jaar vol veranderingen. Meest in het oog springend was een niet verwachte bestuurswisseling, waarna Marja Duiverman in augustus de bestuurlijke taken overnam. Terugkijkend constateren wij dat Wonen Wateringen het in 2016 gestarte proces van verandering goed heeft opgepakt. We zetten in op maximale aantallen sociale huurwoningen en tevreden huurders. In 2017 hebben we hierin belangrijke stappen gezet. »

Ondernemingsplan

'Sterk in dorps wonen' is de titel van ons nieuwe ondernemingsplan. We reikten het op 12 juni jl. als eerste uit aan de huurders die betrokken waren bij het maken van het plan. De komende jaren maken wij ons hard voor voldoende betaalbare woningen, tevreden bewoners en dorps wonen in heel Westland. Hoe we dat willen doen, is samengevat in onze kernwaarden: Menselijke maat, Ondernemend, Nuchter en Sociaal (MONS). »

Waarschuwing


Wij hebben vernomen dat er de afgelopen dagen individuen in Wateringen rondliepen die zich voordeden als zijnde werknemers, of bedrijven die wij ingehuurd hebben, die in opdracht van Wonen Wateringen bij u in huis inspecties kwamen uitvoeren. Middels dit bericht willen wij u laten weten dat wij niet onaangekondigd, zonder brief vooraf, bij u langskomen.
»

Nieuw ondernemingsplan Wonen Wateringen

Wonen Wateringen heeft haar nieuwe ondernemingsplan met als titel ‘Sterk in dorps Wonen’ als eerste uitgereikt aan de groep huurders die betrokken is geweest bij het maken van het plan. In het ondernemingsplan staat waar Wonen Wateringen de komende jaren voor wil staan. Als de drie belangrijkste speerpunten is gekozen voor: voldoende betaalbare woningen, tevreden bewoners en dorps wonen in geheel Westland.

»

Woningopnames door Spring op Groen

Wij hebben aan het vastgoed-adviesbureau ‘Spring op Groen’ de opdracht gegeven de woninggegevens van het totale woningbezit te controleren. Voor een groot deel van de woningen moeten bovendien energielabels worden opgesteld. Per wooncomplex worden verschillende woningen bezocht door de ingeschakelde EPA-adviseurs (Energie-Prestatie-Adviseurs). »

Prestatieafspraken met gemeente Westland getekend

Wonen Wateringen en de gemeente Westland ondertekenden 18 april 2018 de prestatieafspraken voor 2018. Op basis van de woningwet 2015 maken gemeenten en woningcorporaties jaarlijks prestatieafspraken. Hierin leggen de partijen vast wat gedaan wordt om het (woon)beleid in de gemeente te realiseren. »

Jaarlijkse huurverhoging opnieuw zo laag mogelijk

Wonen Wateringen houdt de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk voor de lagere inkomens. Met deze beperkte huurverhoging wil de corporatie haar huurders zoveel mogelijk ontzien en de huren voor hen betaalbaar houden. Concreet is de huuraanpassing voor zo’n 89% van de huurders van Wonen Wateringen niet hoger dan 1%. Dat is 2,9% lager dan door de Rijksovereenkomst is goedgekeurd. Alle huurders krijgen voor 1 mei persoonlijk bericht over de huurverhoging.

»

Intentieovereenkomst herontwikkeling Aloysiusschool naar zorgwoningen

De gemeente Westland zette op 20 maart samen met Wonen Wateringen de eerste stap in de ontwikkeling van de Aloysiusschool naar woningen voor jongeren die een specifieke zorg en/of ondersteuningsvraag hebben. Marga de Goeij wethouder zorg, Peter Ouwendijk wethouder vastgoed en Marja Duiverman directeur-bestuurder a.i. van Wonen Wateringen ondertekenden de intentieovereenkomst die de wens bekrachtigt om zorgwoningen in dit pand te realiseren. »

Wonen Wateringen vraagt maar 1% huurverhoging!

Ook dit jaar vraagt Wonen Wateringen voor al haar sociale huurwoningen één zelfde huurverhoging: 1%. Met deze beperkte huurverhoging wil Wonen Wateringen haar bewoners zoveel mogelijk ontzien en de huren voor hen betaalbaar houden.
Tegelijkertijd vinden wij ook dat we van de hogere inkomens iets extra’s mogen vragen. Wonen Wateringen gaat per juli 2018 dan ook voor de eerste keer de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. »

Kleine corporaties vinden elkaar bij aanbesteding

De aanbesteding van liften en centrale verwarmingsketels kan efficiënter, dacht een groep bestuurders van kleine Zuid-Hollandse woningcorporaties, waaronder Wonen Wateringen. ‘We hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat je als kleine corporaties samen sterker staat’, zegt Frans Desloover van corporatie Ressort Wonen uit Rozenburg. Bijkomend voordeel: de huurders profiteren mee. »

Opening nieuwbouwproject De Bieb te Kwintsheul

Waar in Kwintsheul veel mensen ooit hun boeken leenden aan de Leeuwerik is op 8 februari 2018 appartementencomplex De Bieb feestelijk geopend. Op deze dag onthulden wethouder Rijneveen, gemeente Westland, en Marja Duiverman, interim bestuurder Wonen Wateringen, het logo op het complex. De bewoners hebben gezamenlijk de eerste boom geplant. Deze handelingen markeerden de officiële start van de oplevering van de 21 huurappartementen.
»

Pagina nummers