Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Openingstijden rondom feestdagen

Ons kantoor is de komende periode gesloten op en rondom de volgende feestdagen.

Voor spoedreparaties zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via 0174 293 650. »

Huurwijzer

Stichting Huurders Wonen Wateringen is geabonneerd op de Huurwijzer. Dit is een tijdschrift vol belangrijke en wetenswaardige onderwerpen rondom huren en wonen. Met ons bewonersmagazine Kwartier worden deze in juli steekproefsgewijs in de brievenbus gedaan. Wilt u voor die tijd een exemplaar ontvangen? Loop gerust, tijdens onze openingstijden, bij ons binnen. »

Visitatie: mooie waardering voor ons werk

Elke vier jaar wordt er bij Wonen Wateringen een visitatie uitgevoerd. Dit gebeurt door een onafhankelijke commissie. Zij gaan in gesprek met belanghebbenden, beoordelen ons en geven rapportcijfers. Over onze prestaties tussen 2018-2022 waren veel huurders en samenwerkingspartners positief, wat leidde tot mooie cijfers. De uitkomsten geven reden tot trots! »

Wonen Wateringen tekent woondeal Haaglanden

De handtekeningen zijn gezet onder de woondeal Haaglanden. Ook Wonen Wateringen ondertekende deze op 14 maart 2023 samen met Zuid-Hollandse bestuurders van provincie, gemeenten en corporaties binnen de regio Haaglanden en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hiermee wordt de ambitie uitgesproken om tot en met 2030 circa 75.000 woningen te bouwen. »

Bouwbedrijven aanbesteding Bouwstroom Haaglanden bekend

Door een succesvolle samenwerking tussen twaalf corporaties, waaronder Wonen Wateringen, verrijzen er de komende zes jaar jaarlijks gemiddeld 500 nieuwe sociale huurwoningen in de regio Haaglanden. Op 10 maart 2023 is het voornemen tot gunning aan Boele & van Eesteren (onderdeel van VolkerWessels) en Heddes Bouw & Ontwikkeling (onderdeel van Ballast Nedam) bekend gemaakt. »

18 jaar? Schrijf je dan in als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden

18 jaar? Schrijf je dan in als woningzoekende op https://www.woonnet-haaglanden.nl/inschrijven. Zo bouw je inschrijfduur op voor wanneer je aan een eigen woonplek toe bent. »

Jacoba van Gastel en Ben Pluijmers benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen

Wonen Wateringen heeft 2 nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Jacoba van Gastel en Ben Pluijmers zijn per 10 februari 2023 benoemd na een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties. »

Live met ons nieuwe primaire automatiseringssysteem

Maandag 6 maart zijn we live gegaan met ons nieuwe primaire automatiseringssysteem: Tobias 365 van Aareon.
Met de inspanning van alle Wonen Wateringers, de samenwerking met Aareon en de ondersteuning van Hersense en Hans van Berckel is de overgang goed gegaan. Iets waar we trots op zijn! »

12 handtekeningen, één doel: bliksemsnel beter & betaalbaar bouwen

Op 15 februari 2023 tekenden twaalf woningcorporaties uit de regio Haaglanden, waaronder Wonen Wateringen, de samenwerkingsovereenkomst voor de Bouwstroom Haaglanden. Een mooie stap om te versnellen in de nieuwbouw! Want met deze overeenkomst spreken de corporaties af samen 3.000 conceptwoningen in te kopen bij twee vaste bouwpartners vóór 2029. Dat zijn gestandaardiseerde woningen die snel én slim te bouwen zijn - in een constante bouwstroom. »

Wijziging betaallink voor huurbetalingen

Rond maart-april stappen wij over op een nieuw betaalplatform. U ontvangt de elektronische betaallink dan voortaan vanuit Mail to Pay. Vanaf dat moment vervalt ook de traditionele acceptgiro voorgoed. U kunt nog wel een factuur op papier ontvangen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 0174 293 650 of mail naar info@wonenwateringen.nl »

Scholieren van ISW Westland Praktijkcollege hebben op initiatief van Vitis Welzijn en Wonen Wateringen tuintjes opgeknapt.

Wij merken dat sommige huurders wel hun tuin op willen knappen, maar soms zelf niet weten hoe ze dit moeten aanpakken en hier hulp bij nodig hebben. Daarom ondersteunt Wonen Wateringen dit soort initiatieven.

Ook het Hele Westland heeft aandacht besteed aan dit initiatief! »

Biljartvereniging The Old Counters

Voorzitter Piet van den Berg en penningmeester Frank Breedveld van biljartvereniging The Old Counters hebben persoonlijk de sleutels van de Dorpskade overhandigd aan Ferry van der Pal.
Eind vorig jaar heeft de biljartvereniging het huurcontract beëindigd van de Dorpskade, nadat er jarenlang veel biljartpartijen gespeeld zijn.
Leuk om de verhalen over de geschiedenis, alle anekdotes en de mooie complimenten richting ons als verhuurder te horen.
Wij wensen The Old Counters veel biljartplezier in hun nieuwe onderkomen aan de Kerklaan in Wateringen.
»

Pagina nummers