Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Start klanttevredenheidsonderzoek

Wonen Wateringen probeert er alles aan te doen om het huren van uw woning zo plezierig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Het is voor ons daarom erg belangrijk te weten hoe tevreden onze huurders zijn over onze dienstverlening. Maar wij zijn ook geïnteresseerd in zaken waar onze huurders minder tevreden over zijn, zodat wij hier iets aan kunnen doen. »

Reactie Wonen Wateringen op opinieartikel Wonen en Volkshuisvesting

Deze week (22 januari 2018) verscheen in de pers een opinieartikel Wonen en Volkshuisvesting van de heer Rijneveen en de heer Van den Berg. In dit nieuwsitem onze reactie hierop.
»

Op de foto voor Wonen Wateringen?

Wonen Wateringen wil beeldmateriaal laten ontwikkelen om te kunnen gebruiken op onze website of voor andere communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een feestelijk moment van een sleuteloverdracht of een beeld waarop iemand in de tuin werkt of een strandwandeling maakt. Wij vinden het belangrijk dat deze beelden een goede afspiegeling zijn van de Westlandse bevolking en de Westlandse omgeving. Wilt u als huurder van Wonen Wateringen model staan bij zo'n moment? »

Wonen Wateringen deed mee aan de Aedes Benchmark

Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties. Ook Wonen Wateringen deed in 2017 mee aan dit vergelijkende onderzoek. Het is immers goed om te weten hoe huurders onze dienstverlening ervaren, en hoe wij het als woningcorporatie doen afgezet tegen de prestaties van andere woningcorporaties. Marianne Levering, manager Wonen: “Onze conclusie is dat we het in algemene zin op het vlak van dienstverlening goed maar niet goed genoeg doen. Met de verbeterpunten uit het onderzoek gaan we in 2018 gericht aan de slag.” »

Convenant “Gaten dichten in Haaglanden” ondertekend door Wonen Wateringen en 22 partijen

Op donderdag 21 december 2017 is het convenant “Gaten dichten in Haaglanden” ondertekend door de wethouders van 8 gemeenten en de corporatiebestuurders in de regio Haaglanden. Hierbij was gedeputeerde van Zuid-Holland, mevrouw Bom-Lemstra, ook aanwezig. In het convenant staat vermeld dat de corporaties de komende jaren gezamenlijk 12.000 sociale huurwoningen willen realiseren, door nieuwbouw en overname van bezit van Vestia. Doel van de partijen is het op peil houden van een evenwichtige (gespreide) woningmarkt die voor huurders bereikbaar blijft. Aanleiding om met alle partijen om de tafel te gaan was het herstelplan van Vestia, dat zou leiden tot een grote afname van de sociale woningvoorraad. »

Toekomstige bewoners van nieuwbouwproject De Bieb nemen een eerste kijkje in hun woning in Kwintsheul

Waar in Kwintsheul veel mensen ooit hun boeken leenden aan de Leeuwerik, verrijst nu appartementencomplex De Bieb. In het complex komen 21 huurwoningen voor jongeren. De bouw van het project is in de afrondende fase en alle woningen zijn verhuurt. »

Bewonersmagazine winter 2017 online

Het nieuwe Kwartier staat online. In dit nummer gaan we op stap met interim-bestuurder Marja Duiverman, maar kan u ook een interview lezen met Loek Zaat, voorzitter van de bewonerscommissie van Blok 3 in Lenteblok. »

Welke kerstboom stal de show?

Vorig jaar had een van onze huurders een heel leuk idee: welk complex heeft straks de mooiste kerstboom in de centrale entree? Dé kerstboom van 2016 werd die van De Karper. En dat betekent dat De Karper dit jaar van Wonen Wateringen een mooi kerststuk heeft gekregen. »

Nieuwe naam voor project de Zonnehof

Op 23 oktober 2017 heeft Stichting Philadelphia de nieuwe naam bekend gemaakt van ons project de Zonnehof. Het betreft de naam voor de nieuwbouw aan de Dr. Schaepmanstraat in Wateringen, op de locatie van het voormalig kinderdagverblijf De Zonnehof. »

Bestuurswisseling Wonen Wateringen

Marja Duiverman is door de Raad van Commissarissen aangesteld als interim-directeur van Stichting Wonen Wateringen. Zij neemt het over van Cihan Daskapan die besloten heeft zijn toekomst buiten Wonen Wateringen voort te zetten. »

Voortgang nieuwbouwproject De Bieb

Waar in Kwintsheul heel veel mensen ooit hun boeken leenden aan de Leeuwerik, verrijst nu appartementencomplex De Bieb. In het complex komen 21 huurwoningen voor jongeren.
De afbouw van het project is gestart. »

Tevredenheidsonderzoek bij reparatieverzoeken

Wonen Wateringen vindt het van belang van u als huurder te weten wat u vindt van de afhandeling van uw reparatieverzoek. Wij denken dat onze dienstverlening daarin mogelijk beter kan en horen graag wat u van onze afwikkeling van reparatieverzoeken vindt.

»

Pagina nummers