Ga direct naar de inhoud.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (‘Disclaimer’) zijn van toepassing op deze internetsite (www.wonenwateringen.nl) van Stichting Wonen Wateringen (hierna te noemen: ‘Wonen Wateringen’), die haar hoofdkantoor heeft te (2291 HN) Wateringen, gemeente Westland (Dorpskade 25-27, 2291 HN Wateringen), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK 's-Gravenhage onder nummer 27212687, met bekende handelsnaam: Stichting Wonen Wateringen. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via info@wonenwateringen.nl. 

Op alle diensten die Wonen Wateringen verstrekt zijn de algemene voorwaarden en/of huurvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op deze website.

Gebruik van de internetsite

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Wonen Wateringen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud en kunnen in het bijzonder in individuele gevallen afwijken van hetgeen op de website staat vermeld. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Wonen Wateringen kan (dan ook) niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsite en/of pagina's. Informatie die essentieel is voor de gebruiker dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.

Voorts is het bij ontwerpen en samenstellen van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. Wonen Wateringen kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Wonen Wateringen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Mocht u problemen ondervinden op deze site, of komt u informatie tegen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar info@wonenwateringen.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Wonen Wateringen worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan ten behoeve van het laden en in beeld brengen van de website op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van Wonen Wateringen is te downloaden op deze pagina, door te klikken op de volgende link: Privacystatement.