Ga direct naar de inhoud.

Organisatie

Sterk in Dorps Wonen

Wonen Wateringen is een daadkrachtige corporatie in de gemeente Westland. Met ongeveer 2800 vhe’s vervullen we een belangrijke rol in het behoud van vitale kernen in Westland, een gemeente waar dorps wonen centraal staat. Wij zijn er als lokale corporatie vooral om mensen te helpen als zij niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Vastgoedportefeuille en doelgroepen

Wonen Wateringen verhuurt momenteel 2.550 sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen in de kernen Wateringen, Kwintsheul, 's-Gravenzande, Naaldwijk en Honselersdijk. Ons bezit is dorps gelegen en kenmerkt zich door de menselijke maat. Onze vastgoedportefeuille is relatief jong en gevarieerd in woningtypen en huurprijzen. Bijna de helft van onze portefeuille bestaat uit eengezinswoningen. Appartementen nemen de andere helft van ons bezit voor hun rekening. We bedienen mede hierdoor een brede klantengroep: zowel de primaire als secundaire doelgroep als ook, zij het in mindere mate, de lagere middeninkomens.

Dorps wonen

Met een team van circa 25 betrokken en deskundige medewerkers werken wij aan dorps wonen in een hoog stedelijke omgeving. Voor Wonen Wateringen staat dorps wonen voor de menselijke maat, ondernemend, nuchter en sociaal (MONS). Deze kernwaarden vormen ons DNA en lopen als een rode draad door ons ondernemingsplan. De kernwaarden zijn terug te vinden in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Hier zijn we goed in. Hier worden we ook om gewaardeerd. Onze huurders en stakeholders vinden ons onder andere laagdrempelig, toegankelijk, sociaal en lokaal betrokken.

Privacy statement

Wonen Wateringen doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In ons privacy statement  leest u welke gegevens Wonen Wateringen van u verzamelt en met welk doel.
De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.  Wonen Wateringen handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar zijn gesteld door Aedes. Aedes is de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland.

Downloads met meer informatie