Ga direct naar de inhoud.

Schade

Schade is altijd vervelend. Als wij of een derde die in onze opdracht werkte, schade veroorzaakt hebben aan uw inboedel, kunt u ons aansprakelijk stellen. Als u schade aan ons bezit heeft veroorzaakt, meldt u dit bij ons. In veel gevallen bent u daarvoor verzekerd. Als niet duidelijk is wie aansprakelijk is voor de schade, wordt het lastiger. Om misverstanden te voorkomen, leggen we u uit hoe u het beste kunt handelen.

Schade aan de opstal?

Wanneer u schade heeft aan uw opstal is het belangrijk dat u ons hierover inlicht. Dit kunt u telefonisch doen of door een brief of email aan Wonen Wateringen te versturen.  Als wij de schade hebben veroorzaakt of als het achterstallig onderhoud betreft, dan nemen wij contact met u op. Onze opzichter komt bij u op huisbezoek. Tijdens een inspectie probeert hij de oorzaak van de schade vast te stellen. Afhankelijk van de uitkomst van zijn bezoek, maken we verdere afspraken. Als de schade door een onderaannemer is veroorzaakt stuurt Wonen Wateringen de melding door naar de betreffende onderaannemer met het verzoek rechtstreeks contact met u op te nemen. 

Inbraakschade aan/in mijn woning (of berging)?
Van een (poging tot) inbraak moet u altijd aangifte doen bij de politie. De politie stelt een proces verbaal op. Ook moet u de schade bij ons te melden via info@wonenwateringen.nl of telefonisch (0174) 293650.  Wonen Wateringen zal de ontstane inbraakschade aan de opstal repareren. U moet hiervoor een kopie van het proces verbaal aan ons overleggen.

Indien nodig komt onze opzichter (eventueel samen met de verzekeringsexpert) de schade inventariseren. Waar nodig worden noodvoorzieningen aangebracht. Eventuele schade aan de inboedel moet u zelf verhalen bij uw inboedelverzekering.

Schade aan de inboedel? 
Wanneer er schade is aan uw inboedel kan Wonen Wateringen u hier helaas niet bij helpen. U kunt hiervoor uw eigen verzekering inschakelen. Als de opzichter heeft geconstateerd dat de schade is ontstaan door achterstallig onderhoud of opzettelijk handelen van Wonen Wateringen, kunt u Wonen Wateringen schriftelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade aan uw inboedel (per brief of email info@wonenwateringen.nl).

Wij nemen uw verzoek tot schadevergoeding alleen in behandeling als u een schriftelijke afwijzing heeft ontvangen van uw eigen inboedelverzekeraar.

Het is voor een snellere afhandeling belangrijk dat u nauwkeurig beschrijft hoe de schade ontstaan is, het liefst aangevuld met foto’s. Denk aan informatie als de leeftijd van de beschadigde inboedel, wat deze kostte toen u het kocht en hoeveel vergoeding u wilt ontvangen voor de schade. Vergoedingen worden vastgesteld op basis van dagwaarde.

Schade aan Zelf aangebrachte veranderingen?
Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) die u zelf aan uw woning heeft aangebracht, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Wonen Wateringen. Schade hieraan kunt u verhalen op uw inboedelverzekering, wanneer u een extra dekking daarvoor heeft afgesloten. Gaat het om een ZAV die Wonen Wateringen overgenomen heeft van de vorige bewoners, dan moet u dit wel aan ons melden.

Zelf schade veroorzaakt aan de woning / berging?
Meldt u dit bij ons via de email (info@wonenwateringen.nl) en bij uw verzekeraar. Wanneer u zelf schade aan de woning heeft veroorzaakt zal Wonen Wateringen u hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. U ontvangt na reparatie een factuur van het herstelbedrag. Dit kunt u dan indienen bij uw aansprakelijkheidsverzekering.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact met ons op via 0174 293 650. 

« terug