Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Woningen Aloysiusschool in Monster stap dichterbij

Op woensdag 26 juni is het bestemmingsplan goedgekeurd voor woningen op de voormalige Aloysiusschool in Monster. Het historische gebouw wordt getransformeerd tot appartementen voor jongvolwassenen met een zorgbehoefte en voor senioren. In totaal komen er 42 sociale huurappartementen en een parkeerkelder. »

Feestelijke opening woonlocatie Essellanden in Wateringen

Op 20 juni was de feestelijke opening van de nieuwe woonlocatie voor begeleid wonen in de wijk Essellanden in Wateringen. Genodigden en omwonenden waren welkom om een kijkje te komen nemen in de nieuw ingerichte locatie. Bestuurder van zorgorganisatie Prodeba Kim Verburg en directeur-bestuurder Ferry van der Pal van Wonen Wateringen knipten na het welkomst- en bedankwoord het feestelijke lint door van het cadeau voor de nieuwe bewoners. »

Garage te huur in Naaldwijk

Een ruimte nodig vanwege een te vol huis? Opslagruimte nodig om speciale spullen op te slaan? Een te grote verzameling die u thuis niet meer kwijt kan? Wonen Wateringen verhuurt ook garages. Op dit moment staat er een garage te huur in Naaldwijk. »

Start bouw project Heulpark!

Afgelopen periode is het heiwerk van de eerste twee fases van Heulpark in Kwintsheul gestart. Weboma en Van Mierlo organiseerden daarom afgelopen donderdag een feestelijk moment op de bouwplaats. Na het welkomstwoord van Rolf van Dijk van Weboma en wethouder Michiel Ferwerda die de heipaal in de grond heeft geslagen, richtten de wethouder, Ferry van der Pal van Wonen Wateringen en Hans van Velzen van Van Mierlo zich tot de genodigden. Het was een geslaagd evenement! »

Magazine Huurwijzer

Huurdersorganisatie Huurders Wonen Wateringen is geabonneerd op de Huurwijzer. Dit is een tijdschrift vol wetenswaardige onderwerpen rondom huren en wonen. Jaarlijks ontvangt de huurdersorganisatie in april 1.000 exemplaren om te verspreiden onder de huurders. Wonen Wateringen heeft echter meer dan 1.000 woningen. Daarom hebben wij weer een creatieve verdeling toegepast: per ongeveer drie woningen is er in april één blad in de bus gedaan. Heeft u geen Huurwijzer ontvangen en wilt u het wel graag lezen? Vraag gerust uw buren ernaar, of laat ons weten dat u interesse heeft. »

Wonen Wateringen, Stichting VEME en Stichting Veste tekenen intentieovereenkomsten voor de Aloysiusschool in Monster

Wonen Wateringen heeft met Stichting Voor Elkaar Met Elkaar (VEME) en Stichting Veste de intentieovereenkomsten getekend voor de realisatie en huur van 14 en 10 appartementen met gemeenschappelijke ruimten voor jongvolwassenen met een zorgbehoefte op de locatie van de voormalige Aloysiusschool in Monster. In totaal worden er 42 appartementen op deze locatie gerealiseerd door Wonen Wateringen. De overige 18 appartementen worden straks verhuurd door Wonen Wateringen in het sociale segment. »

Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen starten een formeel fusietraject

Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen hebben in januari 2024 het besluit genomen om een formeel fusietraject te starten. De twee corporaties zien dat er stevige opgaven liggen op volkshuisvestelijke thema’s als nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Doordat de corporaties werkzaam zijn in dezelfde woningmarktregio, liggen er kansen om met een fusie deze opgaven met meer organisatorische en financiële slagkracht op te pakken. Per 1 januari 2025 willen beide corporaties gefuseerd zijn. De aankomende periode gebruiken Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen om samen met de betrokken huurdersorganisaties, medewerkers en gemeenten dit formele traject handen en voeten te geven. Parallel daaraan zal in samenspraak met alle betrokkenen de integratie vorm krijgen en in gang worden gezet. »

104 sociale huurappartementen in 's-Gravenzande een stap dichterbij

Dinsdag 6 februari tekenden woningcorporatie Arcade en Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) de koopovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van circa 104 sociale huurappartementen in Waelpolder, ’s-Gravenzande. »

Inloopavond inzake ontwerpbestemmingsplan Aloysiusschool Monster

Op 8 januari 2024 heeft de inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan van de Aloysiusschool in Monster plaatsgevonden. Een drukbezochte avond waar medewerkers van Wonen Wateringen en de gemeente Westland aanwezig waren om vragen van belanghebbenden te beantwoorden. »

Weboma, Van Mierlo en Wonen Wateringen tekenen overeenkomst sociale woningen Heulpark

Op 19 december 2023 hebben Weboma en Van Mierlo met Wonen Wateringen de overeenkomst getekend voor het eerste appartementengebouw in Heulpark te Kwintsheul. »

Bewonersmagazine Kwartier winter 2023

De nieuwste editie van ons magazine Kwartier wordt nu bij onze bewoners bezorgd.

Twee keer per jaar krijgen al onze bewoners het magazine Kwartier in de bus. Hierin leest u hoe we werken aan goed en betaalbaar wonen in Westland, sámen met u. We stellen onze medewerkers aan u voor, we laten onze bewoners aan het woord en we houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw woonomgeving.

Heeft u een idee voor ons bewonersmagazine Kwartier? Mail ons dan op info@wonenwateringen.nl o.v.v. 'Idee voor Kwartier'.

U kunt Kwartier ook online lezen. De nieuwste editie, winter 2023, is te downloaden onderaan deze pagina. »

Bewonersmagazine Kwartier zomer 2023

De nieuwste editie van ons magazine Kwartier wordt nu bij onze bewoners bezorgd.

Twee keer per jaar krijgen al onze bewoners het magazine Kwartier in de bus. Hierin leest u hoe we werken aan goed en betaalbaar wonen in Westland, sámen met u. We stellen onze medewerkers aan u voor, we laten onze bewoners aan het woord en we houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw woonomgeving. »

Pagina nummers