Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen starten een formeel fusietraject

Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen hebben in januari 2024 het besluit genomen om een formeel fusietraject te starten. De twee corporaties zien dat er stevige opgaven liggen op volkshuisvestelijke thema’s als nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Doordat de corporaties werkzaam zijn in dezelfde woningmarktregio, liggen er kansen om met een fusie deze opgaven met meer organisatorische en financiële slagkracht op te pakken. Per 1 januari 2025 willen beide corporaties gefuseerd zijn. De aankomende periode gebruiken Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen om samen met de betrokken huurdersorganisaties, medewerkers en gemeenten dit formele traject handen en voeten te geven. Parallel daaraan zal in samenspraak met alle betrokkenen de integratie vorm krijgen en in gang worden gezet. »

104 sociale huurappartementen in 's-Gravenzande een stap dichterbij

Dinsdag 6 februari tekenden woningcorporatie Arcade en Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) de koopovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van circa 104 sociale huurappartementen in Waelpolder, ’s-Gravenzande. »

Wij zoeken per direct een ervaren medewerker KCC.

De functie is voor 32 uur per week, waarvan de werkdagen zijn van maandag tot en met donderdag. Het is een tijdelijke functie tot eind 2024. Ervaring met Tobias 365 en FOX is een pré. In loondienst of als ZZP’er aan de slag is beide prima. Heb je interesse? Neem dan contact op met Annemarie Rook, manager wonen a.i., 0174 293650 of vacature@wonenwateringen.nl.
»

Inloopavond inzake ontwerpbestemmingsplan Aloysiusschool Monster

Op 8 januari 2024 heeft de inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan van de Aloysiusschool in Monster plaatsgevonden. Een drukbezochte avond waar medewerkers van Wonen Wateringen en de gemeente Westland aanwezig waren om vragen van belanghebbenden te beantwoorden. »

Weboma, Van Mierlo en Wonen Wateringen tekenen overeenkomst sociale woningen Heulpark

Op 19 december 2023 hebben Weboma en Van Mierlo met Wonen Wateringen de overeenkomst getekend voor het eerste appartementengebouw in Heulpark te Kwintsheul. »

Bewonersmagazine Kwartier winter 2023

De nieuwste editie van ons magazine Kwartier wordt nu bij onze bewoners bezorgd.

Twee keer per jaar krijgen al onze bewoners het magazine Kwartier in de bus. Hierin leest u hoe we werken aan goed en betaalbaar wonen in Westland, sámen met u. We stellen onze medewerkers aan u voor, we laten onze bewoners aan het woord en we houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw woonomgeving.

Heeft u een idee voor ons bewonersmagazine Kwartier? Mail ons dan op info@wonenwateringen.nl o.v.v. 'Idee voor Kwartier'.

U kunt Kwartier ook online lezen. De nieuwste editie, winter 2023, is te downloaden onderaan deze pagina. »

Bewonersmagazine Kwartier zomer 2023

De nieuwste editie van ons magazine Kwartier wordt nu bij onze bewoners bezorgd.

Twee keer per jaar krijgen al onze bewoners het magazine Kwartier in de bus. Hierin leest u hoe we werken aan goed en betaalbaar wonen in Westland, sámen met u. We stellen onze medewerkers aan u voor, we laten onze bewoners aan het woord en we houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw woonomgeving. »

Inloopavond over plannen locatie Aloysiusschool in Monster

4 juli waren wij aanwezig bij een geslaagde inloopavond over de plannen voor de locatie Aloysiusschool in Monster. Samen met onder andere de gemeente Westland, Stichting VEME, Historische Vereniging Monster en Ter Heijde en Alsemgeest Design&Build hebben wij het project op hoofdlijnen vormgegeven. Wij hebben diverse reacties ontvangen, voornamelijk positief. De komende tijd gaan we volop verder met de ontwikkeling van het plan om te komen tot een prachtige plek voor onze doelgroepen. »

Wonen Wateringen in Nieuwsuur

In het programma Nieuwsuur van donderdag 22 juni wordt melding gemaakt van een onderzoek dat gedaan is onder bestuurders en commissarissen van woningcorporaties naar vermeende belangenverstrengeling wegens het bezit van een privé vastgoedportefeuille.

»

Doe mee met het NK Tegelwippen!

Op 21 juni rijdt de Tegeltaxi van de gemeente Westland. Boek de Tegeltaxi en laat je tegels gratis ophalen, in ruil voor een mooie tuinplant. Ga jij met je buren of straat* aan de slag en vergroenen? Dan komt de Tegeltaxi ook graag langs op een moment dat het jullie uitkomt. (*minimaal 5 adressen)
»

Huurwijzer

Stichting Huurders Wonen Wateringen is geabonneerd op de Huurwijzer. Dit is een tijdschrift vol belangrijke en wetenswaardige onderwerpen rondom huren en wonen. Jaarlijks ontvangt de huurdersorganisatie 1000 exemplaren van het het zomernummer om te verspreiden onder de huurders. Wonen Wateringen heeft echter meer dan 1000 woningen. Daarom hebben we een creatieve verdeling toegepast: per drie woningen is één blad in de bus gedaan. Heeft u geen Huurwijzer ontvangen en wilt u het wel graag lezen? Vraag gerust uw buren ernaar, of laat ons weten dat u interesse heeft. »

Visitatie: mooie waardering voor ons werk

Elke vier jaar wordt er bij Wonen Wateringen een visitatie uitgevoerd. Dit gebeurt door een onafhankelijke commissie. Zij gaan in gesprek met belanghebbenden, beoordelen ons en geven rapportcijfers. Over onze prestaties tussen 2018-2022 waren veel huurders en samenwerkingspartners positief, wat leidde tot mooie cijfers. De uitkomsten geven reden tot trots! »

Pagina nummers