Ga direct naar de inhoud.

Wonen Wateringen tijdens stakeholdersbijeenkomst:

foto Wonen Wateringen tijdens stakeholdersbijeenkomst:

Wonen Wateringen gaat haar ambities voor de komende jaren bijstellen. Dat is de boodschap die de Wateringse corporatie stakeholders meegaf tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. Met name de verhuurdersheffing en de nieuwe Woningwet beperken de (financiële) handelingsvrijheid van corporaties steeds meer. De eerste resultaten van het nieuwe beleid werden door directeur André van den Berg zelf toegelicht.

‘Blijven klagen schiet niet op.’

‘Keuzes maken’ was de titel van de presentatie van André van den Berg. Hij haalde onder meer de verhuurdersheffing aan die de woningcorporatie hard treft: over 2014 moet Wonen Wateringen 1,28 miljoen euro betalen, in 2015 1,58 miljoen. Ook moeten corporaties sinds medio van dit jaar voldoen aan de vereisten van de nieuwe Woningwet. De wet geeft onder meer gemeenten meer zeggenschap en verplicht corporaties passend toe te wijzen. Daarnaast neemt de invloed van huurders toe, somde Van den Berg op. ‘Dit alles beperkt de handelingsvrijheid van Wonen Wateringen verder. De politieke regelreflex smoort het ondernemen. Maar blijven klagen schiet niet op.’

Nauwere focus

Daarom heeft de Westlandse woningverhuurder haar eigen positie tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot een nauwere focus op de eigenlijke kerntaak: huisvesting waarborgen voor hen die op de vrije woningmarkt niet terecht kunnen. De optie om samen te gaan met een andere corporatie is nooit serieus aan de orde geweest: het financieel gezonde Wonen Wateringen hecht grote waarde aan haar zelfstandigheid. De consequentie is dat de corporatie een aantal taken gaat afstoten. ‘Samenwerken met partners is voor Wonen Wateringen de manier om toekomstgericht invulling te kunnen geven aan onze ambities. Ook dit jaar hebben we daar weer stappen in gezet.’

Beheer en onderhoud uitbesteden

Zo neemt met ingang van 2016 het plaatselijke aannemingsbedrijf Vehoec Aannemers de uitvoering van het dagelijks onderhoud over. Ook op andere terreinen zoekt Wonen Wateringen nadrukkelijk de samenwerking. De renovatie en het onderhoud aan 530 woningen moet de komende jaren niet via een aanbesteding worden geregeld, maar op basis van een innovatief partnership.

Onderdeel van de meeting was ook het afscheid van voorzitter Raad van Commissarissen Jan Kleyberg, die wordt opgevolgd door Jenny Brocke. Omdat de bijeenkomst het thema ‘Oud & Nieuw’ had meegekregen, werden de aanwezigen bij het vertrek verrast met een pakket om zelf oliebollen te maken. Het was een nadrukkelijke knipoog naar de samenwerking die de corporatie nastreeft, aldus Wonen Wateringen. ‘Wij de ingrediënten, aan u als samenwerkingspartner de taak om te laten zien dat u die Hollandse traditie nog onverminderd beheerst.’

« terug