Ga direct naar de inhoud.

Plan voor 150 betaalbare woningen in Wateringen

foto Plan voor 150 betaalbare woningen in Wateringen

Gemeente Westland wil samen met Wonen Wateringen versneld sociale huurwoningen in combinatie met betaalbare koopwoningen realiseren. Het gaat om circa 150 woningen aan de Poeldijkseweg in Wateringen. De gemeente is voornemens het gebied tussen de Erasmusweg en de Poeldijkseweg van ongeveer 22 ha in te zetten voor woningbouw.
De vijf hectare gemeentegrond wordt gereserveerd voor de woningen van Wonen Wateringen. Hier wordt een bestemmingsplanprocedure voor opgezet.

“Bij vaststelling van de Woonvisie in de gemeenteraad op 26 januari 2016 is al besloten de sociale huurwoningenvoorraad te laten toenemen. Op dit moment is de druk op de sociale woningmarkt in Westland hoog en prognoses laten zien dat Westland een groeiende gemeente is. Het college wil de huidige druk op de sociale voorraad verminderen en is daarom op zoek gegaan naar beschikbare gronden en partners om versneld betaalbare woningen te realiseren,” aldus wethouder Weverling (volkshuisvesting).

Directeur André van den Berg van Wonen Wateringen: ”De gemeente biedt ons de mogelijkheid om in Wateringen sociale huurwoningen en betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren. Die kans pakken we graag met beide handen aan. We werken toe naar uitwerking van een eerste opzet voor een stedenbouwkundig plan, bouwprogramma en investeringsbegroting vóór de aanstaande zomer. De prognose-nú is dat dan in het voorjaar van 2018 de eerste woningen worden opgeleverd.”

Westland kent vooral een sociale huurwoningenmarkt voor meerpersoonshuishoudens. Er is vooral behoefte aan kleinere huurwoningen met een huurprijs beneden € 600 per maand en de huidige bestaande voorraad sociale huurwoningen kan op korte termijn deze vraag onvoldoende opvangen. Hierdoor gaan wachttijden oplopen. Daarom ziet het college de oplossing in het versnellen van de realisatie van sociale huurwoningen. Voor de locatie in Wateringen is Wonen Wateringen gevraagd dit op zich te nemen.

De aankomende 15 jaar worden in Westland ongeveer 7.500 nieuwbouwwoningen waarvan 1500 woningen in de sociale huur gerealiseerd. Dit is vastgelegd in de Woonvisie tot 2030. Binnen de woningbouwprogrammering moet 35% betaalbaar zijn. Onder betaalbare woningen wordt sociale huurwoningen, sociale koopwoningen tot € 188.000, vrije sector huurwoningen (huur vanaf € 710 tot ca. € 850) en “bereikbare” koopwoningen tussen € 188.000 en € 218.500 verstaan.

Op dinsdag 15 maart wordt het voorstel over de woningbouwlocatie in de commissie Ruimte besproken.

150 nieuwe huizen in Wateringen from WOS Media on Vimeo.

« terug