Ga direct naar de inhoud.

Wonen Wateringen verruimt werkgebied naar gehele gemeente Westland

Wonen Wateringen verruimt haar werkgebied naar het gehele Westland. De corporatie wil een grotere verantwoordelijkheid als sociale huisvester nemen. De krapte op de sociale woningmarkt in het gehele Westland vraagt hierom. ‘We willen tegemoetkomen aan het sociale huisvestingsvraagstuk in Westland’, stelt Wonen Wateringen.

De komende jaren zal de vraag naar sociale huurwoningen verder toenemen. Dit wordt ook bevestigd door de gemeente Westland in haar Woonvisie Westland 2030. In de regio Haaglanden- met name ook in Westland- is de vraag naar geschikte woningen voor senioren, jongeren en lagere middeninkomens groot.

Dorps wonen

'Dorps wonen staat bij ons centraal’, stelt bestuurder Cihan Daskapan. In de dorpen is er een grote sociale controle en kent iedereen elkaar. Terwijl de verstedelijking rondom oprukt en Westland ruim 100.000 inwoners telt, voelt Westland met de 11 kernen nog altijd dorps. Wonen Wateringen ziet zichzelf als bewaker van dit dorpse karakter. ‘In onze vestiging kun je als huurder nog zonder afspraak binnenlopen. Onze medewerkers kennen vrijwel al onze huurders. We zien dit als een kwaliteit. We hechten belang aan de menselijke maat, nuchterheid en persoonlijk contact. Deze waarden gaan we ook verder verweven in onze werkwijzen. Wonen Wateringen wil huurders niet 'zomaar' een dorpse omgeving bieden, maar één die specifiek past in de unieke omgeving van Westland. Wonen Wateringen wordt hierop ingericht. Een kracht die we bewust willen inzetten op andere plekken in Westland waar de vraag naar betaalbare woningen hoog is.’

Concretisering strategische koers

Doordat Wonen Wateringen deze keuze heeft gemaakt, heeft zij haar bestaande visie en missie herijkt. De strategische koers gaat Wonen Wateringen verder uitwerken in een ondernemingsplan, dat in het voorjaar van 2017 gepresenteerd gaat worden aan haar huurders en stakeholders. 

« terug