Ga direct naar de inhoud.

Jaarlijkse huurverhoging opnieuw zo laag mogelijk

Wonen Wateringen houdt de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk voor de lagere inkomens. Met deze beperkte huurverhoging wil de corporatie haar huurders zoveel mogelijk ontzien en de huren voor hen betaalbaar houden. Concreet is de huuraanpassing voor zo’n 89% van de huurders van Wonen Wateringen niet hoger dan 1%. Dat is 2,9% lager dan door de Rijksovereenkomst is goedgekeurd. Alle huurders krijgen voor 1 mei persoonlijk bericht over de huurverhoging.

Huurverhoging lagere inkomens
Net als vorig jaar vraagt Wonen Wateringen een beperkte huurverhoging aan haar huurders. Voor huurders met een inkomen tot en met € 41.056 wordt de huur per 1 juli verhoogd met 1%. De corporatie maakt dus geen gebruik van de ruimte die de overheid geeft om voor deze groep huurders een huurverhoging van 3,9% door te voeren.

‘Samen kunnen we ervoor zorgen dat ook mensen met een bescheiden inkomen goed en betaalbaar wonen, nu en in de toekomst’, aldus Marja Duiverman, bestuurder a.i. Wonen Wateringen. ‘We zien erop toe dat de huren betaalbaar zijn en tegelijkertijd voldoende om onze woningen te onderhouden, verbeteren en verduurzamen’

Huurverhoging hogere inkomens
‘Tegelijkertijd vinden wij ook dat we van de hogere inkomens iets extra’s mogen vragen’, aldus Marja Duiverman. ‘Wonen Wateringen gaat per juli 2018 dan ook voor de eerste keer de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Deze huurverhoging is landelijk al enige jaren van toepassing. Ze vloeit voort uit regeringsbeleid, waarin is geregeld dat sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met huishoudinkomens tot € 41.056. Het overheidsbeleid houdt in dat we huishoudens met inkomens boven deze grens van maximaal 3 personen, geen senioren en chronisch zieken, maximaal 5,4% huurverhoging mogen vragen. Wij hebben besloten om dit te doen. Hiermee betalen deze huishoudens een huur die past bij de kwaliteit van de woning en bij het inkomen. Niet te veel, maar ook niet te weinig.’ Dit betreft 11% van onze huurders.

Persoonlijk bericht
De huurders van Wonen Wateringen ontvangen eind april een brief met daarin een voorstel voor aanpassing van de huur. Er is een lijst met veelgestelde vragen op de website beschikbaar met uitleg over de huurverhoging.

« terug