Ga direct naar de inhoud.

Ondernemingsplan

'Sterk in dorps wonen' is de titel van ons nieuwe ondernemingsplan. We reikten het op 12 juni jl. als eerste uit aan de huurders die betrokken waren bij het maken van het plan. De komende jaren maken wij ons hard voor voldoende betaalbare woningen, tevreden bewoners en dorps wonen in heel Westland. Hoe we dat willen doen, is samengevat in onze kernwaarden: Menselijke maat, Ondernemend, Nuchter en Sociaal (MONS).


In deze kwartier hebben we al veel verteld over onze plannen voor de toekomst. Zoals het zorgen voor duurzaam en betaalbaar wonen door de energielasten terug te brengen van onze huidige woningen. "Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn", vertelt Marianne Levering, manager Wonen. "Natuurlijk in Wateringen en Kwintsheul maar ook daarbuiten. Want door heel Westland heen is de vraag naar sociale huurwoningen enorm groot en ook daarin willen wij onze verantwoordelijkheid nemen." Zo betrokken in maart dit jaar jonge huurders tot 27 jaar al hun appartement in De Bieb in Kwintsheul. En daarnaast is Wonen Wateringen druk met de voorbereidingen voor nieuwbouwproject de Zonneberg, transformatiegebied Wateringen en project Rijnvaart.

Dorps wonen
Naast fijne woningen is ook een prettige woonomgeving heel belangrijk om plezierig te wonen. "Na de zomer gaan we letterlijk op de koffie om met huurders te praten. En wat we al doen is samen met huurders onze wijken en woningen bekijken. Om als het ware door hun ogen te kunnen zien wat er speelt en nodig is", gaat Marianne Levering verder. "En wat ook geweldig is, is dat we bezig zijn met de oprichting van een huurdersorganisatie die we in december zullen presenteren en die met ons mee denkt over beleid. Hiervoor meldden zich op 12 juni direct al huurders aan en begin juli hadden we de startbijeenkomst! Naast het voorleggen van allerlei corporatie-brede onderwerpen willen we er zo voor zorgen dat we aan 'dorps wonen' echt met elkaar vorm blijven geven."

Tevreden bewoners

Wij willen graag dat onze huurders tevreden zijn over wat we doen en hoe we het doen. "We zijn heel blij dat onze huurders ons als betrokken, hulpvaardig, sociaal en laagdrempelig ervaren. Maar we weten ook dat we het op bepaalde punten beter kunnen doen", licht Marianne Levering toe. "En dus meten we de klanttevredenheid doorlopend en zijn we bezig om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren. Onze kernwaarden vormen het DNA van Wonen Wateringen en die willen we absoluut waarmaken."


Bent u benieuwd naar de activiteiten die wij de komende jaren gaan uitvoeren? Lees dan ons ondernemingsplan, welke u onderaan deze pagina kunt downloaden.

 

Downloads met meer informatie