Ga direct naar de inhoud.

Jaarverslag 2017

Afgelopen jaar was wederom een jaar vol veranderingen. Meest in het oog springend was een niet verwachte bestuurswisseling, waarna  Marja Duiverman in augustus de bestuurlijke taken overnam. Terugkijkend constateren wij dat Wonen Wateringen het in 2016 gestarte proces van verandering goed  heeft opgepakt. We zetten in op maximale  aantallen sociale huurwoningen en tevreden huurders. In 2017 hebben we hierin belangrijke stappen gezet.

Al ruim over de helft van 2018 kunnen we zeggen dat onze huurders over het algemeen tevreden zijn, ons duurzaamheidsbeleid vorm krijgt en we op meerdere plekken werken aan nieuwbouw.  We lanceren op korte termijn ons senioren doorstroombeleid en we zijn op tal van plekken in gesprek met onze huurders. 

Voor een kleine corporatie als de onze is het lastig om op alle vakgebieden slagvaardig te zijn. We hebben serieus gekeken naar schaalvergroting maar zullen naar verwachting voorlopig de weg zelfstandig vervolgen. 

We zijn optimistisch over de nieuwe koers, omschreven in ons ondernemingsplan, waarin wij blijven zoeken naar efficiënte en optimalisatie op een dorpse manier en waarin wij samen met u als samenwerkingspartner optrekken voor een maximaal maatschappelijk rendement in ons mooie vak van volkshuisvesters. 

Ons jaarverslag alsmede een verkort verslag is te downloaden onderaan deze pagina.

Downloads met meer informatie