Ga direct naar de inhoud.

Wonen Wateringen in Nieuwsuur

In het programma Nieuwsuur van donderdag 22 juni wordt melding gemaakt van een onderzoek dat gedaan is onder bestuurders en commissarissen van woningcorporaties naar vermeende belangenverstrengeling wegens het bezit van een privé vastgoedportefeuille.

Wonen Wateringen wordt ook genoemd in het programma. Eén van de commissarissen van Wonen Wateringen heeft sinds 2008 het mede-eigendom (ca. 40%) verworven van 10 huurappartementen in Den Haag waarvan de meeste in stadsdeel Loosduinen liggen. Deze appartementen bevinden zich buiten de gemeente Westland waarin woningcorporatie Wonen Wateringen actief is. Om deze reden zijn de belangen gescheiden en conflicteert de vastgoedportefeuille niet met het toezichthoudende werk van de commissaris bij Wonen Wateringen. Het bestaan van deze portefeuille is bekend bij alle betrokkenen sinds zijn eerste benoeming in 2019 als commissaris bij Wonen Wateringen.

Governancecode
De Raad van Commissarissen van Wonen Wateringen hanteert de governancecode voor woningcorporaties en leeft deze na. Deze code ziet onder andere toe op het voorkomen van conflicterende belangen en integriteitsissues. Bij de aanstelling van de commissaris in 2019 is zijn vastgoedportefeuille gemeld bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De AW gaf een positieve zienswijze voor zijn benoeming. Op dit moment stelt onze brancheorganisatie Aedes samen met de Vereniging van toezichthouders woningcorporaties (VTW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordelingscriteria op. Wonen Wateringen conformeert zich hieraan.  

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande behoefte aan meer informatie, laat het ons weten.

« terug