Ga direct naar de inhoud.

Wonen Wateringen heeft een huurdersorganisatie!

foto Wonen Wateringen heeft een huurdersorganisatie!

"Iets doen naast mijn dagelijkse werk en meepraten over onderwerpen die mijzelf en andere huurders raken", zo omschrijft René Zomerschoe zijn drijfveer om "ja" te zeggen op de vraag of hij lid wilde worden van de nieuwe huurdersorganisatie van Wonen Wateringen. Samen met nog zeven andere huurders maakt hij als voorzitter deel uit van het kersverse bestuur. "Wij gaan Wonen Wateringen gevraagd en ongevraagd advies geven over beleidszaken die voor alle huurders van belang zijn". Wonen Wateringen heeft hiermee eindelijk de gewenste gesprekspartner gevonden om algemene zaken aangaande beleid mee te bespreken.

Eerder dit jaar presenteerde Wonen Wateringen haar nieuwe ondernemingsplan. René Zomerschoe had als huurder actief over de inhoud van het plan meegedacht. "Marja Duiverman, interim-bestuurder, vertelde dat Wonen Wateringen heel graag een huurdersorganisatie wilde oprichten en vroeg mij of ik interesse had om op die manier te blijven adviseren". Zo gezegd, zo gedaan. Al snel meldden zich meer huurders aan om zitting te nemen en is er in de afgelopen periode een start gemaakt met de voorbereidingen naar een formeel orgaan.

Gevraagd en ongevraagd adviseren
De huurdersorganisatie is geen vrijblijvend 'praatclubje' maar een zelfstandig werkende stichting die op korte termijn bij de notaris zal worden opgericht. De overheid heeft bepaald dat elke woningcorporatie een huurdersorganisatie moet hebben. "Wonen Wateringen betrekt huurders altijd al bij haar beleid, maar op deze manier worden zij officieel vertegenwoordigd", licht René Zomerschoe toe. "Bij wet is aangegeven over welke onderwerpen Wonen Wateringen ons moet informeren en waar wij advies- of instemmingsrecht op hebben. En daarnaast kunnen wij ook altijd ongevraagd advies geven." Dit zijn onderwerpen als: meerjarenbeleid en groot onderhoud, sloop en vervangende nieuwbouw, woningverbetering in z'n algemeenheid - denk bijvoorbeeld aan maatregelen die Wonen Wateringen moet treffen om de wonen aardgasvrij te maken -, het huurprijzenbeleid en de afrekening van servicekosten.

Grondige voorbereidingen
Een huurdersorganisatie goed neerzetten doe je niet even van de een op de andere dag.  René Zomerschoe: "We worden van meet af aan goed gefaciliteerd door Wonen Wateringen en er is een externe partij aangetrokken om ons te helpen de organisatie goed neer te zetten. Langzaamaan komen we al steeds meer los, we zijn goed op weg. Mogelijk gaat er in de toekomst gewerkt worden aan een website om de huurdersorganisatie zichtbaar te maken en gezocht worden naar een eigen vergaderplek buiten het gebouw van Wonen Wateringen. We hebben ook met andere huurdersorganisaties in het land gesproken die al langer bestaan en met de wet- en regelgeving zijn meegegroeid. Wij zijn met z'n allen als bestuurslid nieuw in deze materie maar doen er alles aan om onze rol goed te gaan vervullen."

Met al die onderwerpen die om kennis en gedegen advies vragen, wordt het bestuur waarschijnlijk opgedeeld in taakgroepen met een eigen aandachtsveld. "Ook willen wij in de toekomst andere huurders gaan betrekken die over specifieke kennis bezitten en zullen we jaarlijks een bijeenkomst organiseren waarop we de huurders vertellen wat wij allemaal doen", aldus René Zomerschoe. "En al is de huurderorganisatie momenteel nog 'in oprichting', we zitten al regelmatig aan tafel om mee te denken. Zoals bij gesprekken met de gemeente over de prestatieafspraken met Wonen Wateringen en bij sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de huidige vacature van lid van de Raad van Commissarissen. "Dat toont wel dat we nu al gewaardeerd worden als gesprekspartner. Geweldig. Het is een spannend proces maar wij gaan ons uiterste best doen om de huurders heel goed te vertegenwoordigen!"

« terug