Ga direct naar de inhoud.

Wonen Wateringen doet mee aan de Aedes Benchmark

Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Aedes vereniging van woningcorporaties onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. 

Wat meet Aedes met de benchmark?
In de Aedes-benchmark worden corporaties vergeleken op een aantal prestatievelden:

  • Huurdersoordeel: de tevredenheid van huurders over een aantal primaire corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken).
  • Bedrijfslasten: de kosten (personeel, kantoor, ICT) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Hierbij gaat het alleen om kosten die corporaties daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.
  • Onderhoud: de kosten die een corporatie maakt om haar vastgoed in stand te houden.
  • Beschikbaarheid & betaalbaarheid: de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Nadat corporaties met elkaar vergeleken zijn, krijgen we per prestatieveld een ‘score’. Om de benchmarkpositie van corporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld drie klassen: A, B en C. De 33% best presterende corporaties krijgen een A, de 33% daaronder een B en de rest een C. Dit is het eerste jaar dat Wonen Wateringen meedoet aan de Aedes Benchmark en zijn benieuwd naar de resultaten van het onderzoek die in het najaar van 2017 beschikbaar zijn.  

Medewerking huurders gevraagd
Bent u de afgelopen periode verhuisd of heeft Wonen Wateringen onderhoud bij u uitgevoerd? Dan is de kans groot dat u een enquête ontvangt met het verzoek mee te werken aan dit onderzoek, dat wij hebben uitbesteed aan KWH. Voor u en ons zijn de uitkomsten van belang. Met de input van onze huurders zijn wij beter in staat onze dienstverlening te verbeteren. Met die reden wordt uw medewerking zeer op prijs gesteld. De resultaten worden uiteraard gecommuniceerd via deze website en ons bewonersblad Kwartier.

Onderzoek Ondernemingsplan
Al onze huurders zijn op 23 maart 2017 benaderd mee te werken aan het onderzoek ten behoeve van ons ondernemingsplan. Ondanks dat het onderzoek beide door KWH wordt uitgevoerd, staat dit onderzoek voor de Aedes Benchmark los van elkaar. Wij hopen dat u uiteraard aan beide onderzoeken uw medewerking wilt verlenen. Mocht er iets niet duidelijk zijn, of u heeft een vraag. Laat het ons weten.

Dank u wel voor uw medewerking!

 

« terug