Ga direct naar de inhoud.

Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen starten een formeel fusietraject

foto Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen starten een formeel fusietraject

21 februari 2024

Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen hebben in januari 2024 het besluit genomen om een formeel fusietraject te starten. De twee corporaties zien dat er stevige opgaven liggen op volkshuisvestelijke thema’s als nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Doordat de corporaties werkzaam zijn in dezelfde woningmarktregio, liggen er kansen om met een fusie deze opgaven met meer organisatorische en financiële slagkracht op te pakken. Per 1 januari 2025 willen beide corporaties gefuseerd zijn. De aankomende periode gebruiken Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen om samen met de betrokken huurdersorganisaties, medewerkers en gemeenten dit formele traject handen en voeten te geven. Parallel daaraan zal in samenspraak met alle betrokkenen de integratie vorm krijgen en in gang worden gezet.

"We zien het samengaan van onze organisaties als een logische stap in de ontwikkeling van beide organisaties, waardoor we onze slagvaardigheid en continuïteit verder verstevigen. Ik vind het mooi dat we elkaar gevonden hebben en dat ik deze handschoen mag oppakken.", aldus Ferry van der Pal, directeur-bestuurder Wonen Wateringen.

Peter van Ling, directeur-bestuurder Wonen Midden-Delfland: “We zijn al een tijd met elkaar in gesprek en er is een klik op alle niveaus. Wonen Wateringen blijkt over hetzelfde DNA te beschikken als wij. Door het bundelen van onze maatschappelijke capaciteit kunnen we meer woningen bouwen en verduurzamen. Dat zien we als de grote meerwaarde van deze fusie.”

« terug