Ga direct naar de inhoud.

Visitatie: mooie waardering voor ons werk

foto Visitatie: mooie waardering voor ons werk

Elke vier jaar wordt er bij Wonen Wateringen een visitatie uitgevoerd. Dit gebeurt door een onafhankelijke commissie. Zij gaan in gesprek met belanghebbenden, beoordelen ons en geven rapportcijfers. Over onze prestaties tussen 2018-2022 waren veel huurders en samenwerkingspartners positief, wat leidde tot mooie cijfers. De uitkomsten geven reden tot trots! 

Als algemeen beeld geeft de visitatiecommissie aan dat Wonen Wateringen een organisatie is die de afgelopen jaren mooie stappen heeft gemaakt. De overname van woningen van Vestia wordt genoemd als prestatie van formaat. Op het vlak van leefbaarheid wordt het aanstellen van wijkbeheerders als waardevolle uitbreiding van onze dienstverlening genoemd. 

De visitatiecommissie noemt in het rapport dat het fijn is dat er nu een officiële huurdersorganisatie is en daar zijn we het helemaal mee eens. Aandacht voor samenwerking is in de vorige visitatie meerdere malen genoemd. Het is goed om te zien dat onze inzet hierop wordt gezien en gewaardeerd. Dat is een mooi uitgangspunt om op verder te bouwen en sluit aan bij ons Koersplan 2023-2024.

Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten en daarmee gaan wij aan de slag. We rekenen daarbij weer op een mooi samenspel bij Wonen Wateringen tussen management, medewerkers, OR, Raad van Commissarissen, huurdersorganisatie Stichting Wonen Wateringen en onze samenwerkingspartners. Het rapport van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie daarop van Wonen Wateringen vindt u onderaan deze pagina.

‘We zijn trots op het visitatierapport’: aldus Ferry van der Pal, directeur-bestuurder van Wonen Wateringen. ‘We hebben mooie scores behaald en zijn blij met de feedback die onze belanghebbenden hebben gegeven. Zowel de positieve punten als de aandachtspunten. We willen iedereen die heeft bijgedragen aan de gesprekken hartelijk bedanken voor hun tijd en inbreng. Wij blijven graag in verbinding met onze huurders en belanghebbenden. Met mooie ontmoetingen en open gesprekken waarin we met elkaar de successen vieren en elkaar aanspreken als er dingen anders kunnen. Altijd vanuit respect voor elkaar en met als doel een duurzame relatie.’

Downloads met meer informatie