Ga direct naar de inhoud.

Reactie Wonen Wateringen n.a.v. artikelen Huurbevriezing en huurverlaging

Afgelopen week is er in diverse media aandacht geschonken aan het Sociaal Akkoord dat in december 2018 is gesloten tussen de Woonbond en Aedes. Naar aanleiding van deze berichten hebben wij diverse vragen ontvangen van huurders over huurverlaging of huurbevriezing. Graag geven wij u hierop toelichting.

Sociaal Huurakkoord
In het Sociaal Huurakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over het huurbeleid voor de komende jaren, waaronder de hoogte van de huurverhoging. Deze afspraak neemt Wonen Wateringen simpelweg over. Onze huren zullen per 1 juli 2019 slechts stijgen met het inflatiepercentage van 1,6%.

Voor een deel van de afspraken, zoals de mogelijkheid voor tijdelijke huurverlaging, zijn wetwijzigingen noodzakelijk. De minister heeft aangegeven dat deze wetswijzigingen tijd vergen en op zijn vroegst pas uitvoerbaar zijn in 2020. Daarnaast is het nog onzeker óf en, zo ja, op welke wijze deze wijzigingen worden doorgevoerd. Wij kunnen en zullen daarom op dit moment géén huren tijdelijk verlagen.

Wat doen wij wel?
Bij de huurverhoging maximeren wij de huur van sociale huurwoningen op € 719,42, zodat deze huurprijs onder de grens voor huurtoeslag blijft. Dit geldt alleen voor huurders zonder inkomensafhankelijke huurverhoging (bij sommige groepen huurders met een inkomen boven de € 42.436,-). Bij inkomensafhankelijke huurverhoging stijgt de huurprijs wel verder door. Voor de sociale huurwoningen (gereguleerde huurcontracten) met een netto huurprijs boven de € 720,42  (de liberalisatiegrens) voeren wij géén huurverhoging door, tenzij er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurders die nu een netto huurprijs betalen die hoger is dan € 720,42 en een huishoudinkomen hebben onder de huurtoeslaggrens  kunnen bij ons een verzoek tot aanpassing van de huur indienen, zodat zij alsnog huurtoeslag ontvangen. Dit verzoek kunt u vergezeld van de actuele inkomensverklaringen 2018 indienen via info@wonenwateringen.nl.

 

 

« terug