Ga direct naar de inhoud.

** persbericht Vestia ** overname woningen Westland door o.a. Wonen Wateringen

Vestia verkoopt vastgoed Westland aan Arcade, Wonen Midden-Delfland, Wassenaarsche Bouwstichting en Wonen Wateringen.

Vestia tekende onlangs de koopovereenkomsten met de woningcorporaties Arcade, Wonen Midden-Delfland, Wassenaarsche Bouwstichting en Wonen Wateringen voor al haar vastgoed in Westland. Het gaat om zo’n 3.250 verhuureenheden, waaronder ruim 2.850 zelfstandige woningen en bedrijfs- en zorgvastgoed. De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders. De verkoop draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in Westland. Voor Vestia maakt de verkoop het mogelijk de leningen af te lossen en zich te concentreren op haar kerngemeenten. Naar verwachting vindt overdracht plaats op 31 december 2020. Vestia blijft het onderhoud, de verhuur en de incasso uitvoeren tot 1 april 2021.

Arjan Schakenbos, voorzitter van de raad van bestuur van Vestia, over de verkoop: "We zijn blij ons vastgoed in Westland over te dragen aan deze betrokken en kundige woningcorporaties. Zij kunnen volkshuisvestelijk veel betekenen voor de huurders en gemeente Westland. Voor ons betekent de verkoop dat onze leningenportefeuille afneemt en we ons nog meer kunnen concentreren op onze kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer."

Onderdeel grotere verkoop
Om dezelfde redenen verkocht Vestia onlangs haar vastgoed in Barendrecht en Pijnacker-Nootdorp. Ook voor het bezit in Bergeijk, Brielle en Zuidplas wil Vestia - tussen nu en medio 2021 - koopovereenkomsten afsluiten met andere woningcorporaties. In totaal gaat het om ruim 10.000 woningen. Hiervan is nu ongeveer de helft verkocht. De verkopen zijn onderdeel van de structurele oplossingen waar Vestia de komende jaren, samen met haar stakeholders, aan werkt. Met als doel in de toekomst weer de volkshuisvester te zijn die de huurders en gemeenten nodig hebben.

Behoud sociale huurwoningen
Directeur-bestuurders René Lemson (Arcade), Peter van Ling (Wonen Midden-Delfland), Ad Zopfi (Wassenaarsche Bouwstichting) en Ferry van der Pal (Wonen Wateringen) geven aan dat de vraag naar betaalbare huurwoningen blijft groeien en de wachttijden steeds verder oplopen. Daarom is het belangrijk dat deze woningen behouden blijven voor sociale huur. De woningcorporaties blijven de woningen na aankoop verhuren aan de primaire doelgroep: huurders met een lager inkomen. Ook geven zij aan dat een deel van de vrije sector huurwoningen, nadat deze vrijkomen voor nieuwe huurders, wordt overgeheveld naar sociale huur. Het is ook om deze reden dat commerciële partijen en individuele huurders de woningen nu niet kunnen kopen. De huidige huurders kunnen blijven wonen en behouden hun huurovereenkomst.

De woningen zijn als volgt verdeeld: 1.212 gaan naar Arcade, 340 naar Wonen Midden-Delfland, 752 naar Wassenaarsche Bouwstichting en 550 naar Wonen Wateringen.

Overname leningen en personeel
De kopende woningcorporaties nemen naast het vastgoed een deel van Vestia’s leningen over voor de waarde van het vastgoed. Dit verbetert de balanspositie van Vestia. Ook gaat een aantal medewerkers mee naar de kopers.

Akkoord toezichthouders
De koopovereenkomsten zijn getekend. Nu volgt het traject van goedkeuringen. De OR en de Huurdersraad Vestia geven advies. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dienen nog akkoord te gaan.

« terug