Ga direct naar de inhoud.

Corona: hoe gaat Wonen Wateringen daar mee om?

Het kan u niet ontgaan zijn dat de hele wereld in de ban is van het coronavirus. Maar wat betekent het nu eigenlijk voor de dienstverlening van Wonen Wateringen?

Coronaproof werken
Sinds de eerste lockdown in maart 2020 zijn we al onze werkprocessen coronaproof in gaan richten en werken we volgens de richtlijnen van het RIVM. Een aantal punten hebben wij tijdelijk nog verder aangescherpt.

Belangrijkste zaken op een rij: 

Kantoor gesloten voor bezoek
De deuren van ons kantoor zijn gesloten. Wij ontvangen alleen nog huurders en externen die een afspraak met ons hebben gemaakt. Daarbij kijken wij wel of fysiek contact echt noodzakelijk is, want anders zoeken we een mogelijkheid om via telefoon of digitale kanalen de afspraak af te handelen. Is de afspraak uit te stellen, dan zullen we hiervoor kiezen. Telefonisch en digitaal zijn wij wel bereikbaar.  

Verhuur

 • We beperken de fysieke overleggen met huurders tot de strikt noodzakelijke en we houden deze gesprekken zo kort mogelijk.
 • De verhuringen via Woonnet Haaglanden lopen - aangepast en in een iets lager tempo - gewoon door.
 • Woningbezichtigingen door nieuwe huurders vinden alleen plaats als de woning al leeg is; de kandidaat huurder bezoekt de woning zelfstandig en onze medewerkers begeleiden de bezichtiging niet.
 • We sturen u de huurovereenkomsten digitaal toe en nemen deze telefonisch met u door ter voorbereiding op de ondertekening.
 • Ondertekening van de huurovereenkomst vindt in afstemming met de kandidaat huurder(s) digitaal of bij ons op kantoor plaats. 

Huuropzegging

 • We voeren vóór- en eindinspecties nog steeds uit. De opzichter neemt een dag van te voren contact met u op om na te gaan of u of een gezinslid géén corona-gerelateerde klachten heeft. Is dat wel het geval, dan voeren we de voorinspectie telefonisch uit. De eindinspectie voeren we dan uit terwijl u niet zelf in de woning aanwezig bent. Het rapport wordt u dan digitaal ter ondertekening toegezonden.
 • Omdat de nieuwe huurder de woning niet kan bezichtigen in bewoonde staat is het nu niet mogelijk om met de nieuwe huurder afspraken te maken over overname. De woning moet dus altijd in geheel lege staat opgeleverd worden.

Werkzaamheden in woningen
Onze aannemers voeren, onder bepaalde voorwaarden, werkzaamheden bij huurders thuis uit. Het gaat om reparaties, planmatig onderhoud en groot onderhoud. De aannemers zijn goed geïnstrueerd en volgen de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM strikt op. De aannemers van Wonen Wateringen voeren werkzaamheden in woningen uit, onder de volgende voorwaarden:

 • Huurders moeten het willen. Zo niet, dan worden er geen werkzaamheden in de woning uitgevoerd. Een uitzondering hierop zijn projecten of reparaties waar in meerdere woningen tegelijk werkzaamheden dringend nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan badkamerlekkages.
 • Er worden geen werkzaamheden in de woning uitgevoerd als bewoners Corona-gerelateerde klachten hebben. Wij vragen hiernaar op het moment dat u uw reparatieverzoek telefonisch meldt én vlak voordat er werkzaamheden in de woning worden uitgevoerd.
 • De aannemers volgen altijd en overal (zowel binnen als buiten de woning) strikt de richtlijnen van de overheid en het RIVM op. Zij werken volgens een protocol. Wij verwachten dat u hier ook uw medewerking aan verleent. Aannemers die zelf (of huisgenoten met) gezondheidsklachten hebben, mogen niet aan het werk. Hier wordt strikt op toe gezien.
 • De partijen en leveranciers waar wij mee samenwerken kunnen te maken hebben met een lagere bezetting, waardoor iets langer kan duren. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Huur betalen
We denken mee met huurders en bedrijven die in betalingsproblemen komen over individuele oplossingen, bijvoorbeeld als er sprake is van een onverwachte inkomensterugval. Heeft u door de Coronacrisis problemen met het betalen van uw huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, via telefoonnummer: 0174 293 650. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden voor het vinden van een oplossing.

Interne maatregelen
Binnen onze organisatie volgen we ook de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat, daar waar het kan, onze medewerkers thuisblijven en op afstand hun werk doen. Ook letten zij goed op de persoonlijke hygiëne: regelmatig handen wassen en niesen en kuchen in de elleboog. Medewerkers die verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben moeten sowieso thuisblijven. 

Hoe verder?
Met bovenstaande maatregelen verwachten wij een positieve bijdrage te leveren aan het indammen van het coronavirus. Maar ook voor ons is het afwachten. Zo kunnen er nog aanvullende maatregelen vanuit de overheid komen. En dat heeft vervolgens weer effect op hoe wij ons werk kunnen blijven doen. Wij houden u uiteraard op de hoogte als er nog meer dingen veranderen. Maar hoe dan ook blijven wij ons best doen om onze huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn! 

Meer informatie over het Coronavirus
vindt u www.rijksoverheid.nlof www.rivm.nl

« terug