Ga direct naar de inhoud.

Huurverhoging 2023

Elk jaar passen we op 1 juli de huren aan volgens de richtlijnen van de overheid. Eind april ontving u van ons de brief met de nieuwe huurprijs per 1 juli 2023.

Huurverhoging voor huishouden met een laag inkomen

Wij verhogen de huur van de huishoudens met een laag inkomen met een lager bedrag dan de overheid ons adviseert. De overheid adviseert een huurverhoging van 3,1% en wij passen een huurverhoging van maximaal 2,0% toe.

Huurverhoging voor huishouden met een midden of hoog inkomen

Wij besloten om huurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen voor een lager bedrag te verhogen, dan de overheid adviseert. Zo verhogen wij de huren van de huurders met een midden inkomen niet met € 50,00, maar met € 25,00 en huurders met een hoog inkomen niet met € 100,00, maar met € 50,00.

Wat is de toegestane huurverhoging in 2023?

 

Huishoudinkomen

(1 persoon)

Huishoudinkomen

(2 of meer personen)

Toegestane huurverhoging

Wat doen wij?

Laag

Tot en met € 48.836,00 per jaar

Tot en met € 56.513,00 per jaar

Max. 3,1% bij een huurprijs hoger dan € 300,00

Max. 2,0% bij een huurprijs hoger dan € 300,00

Midden

Van € 48.837,00 t/m 57.573,00 per jaar

Van € 56.574,00 t/m € 76.764,00 per jaar

€ 50,00 per maand

€ 25,00 per maand

Hoog

Vanaf € 57.574,00 per jaar

Vanaf € 76.764,00 per jaar

€ 100,00 per maand

€ 50,00 per maand

Huurverhoging voor vrije sector woningen

De huur van de vrije sector woningen wordt met maximaal 4,1% verhoogd.

Bezwaar maken

U kunt tot en met 30 juni 2023 schriftelijk bezwaar maken tegen de huurverhoging via info@wonenwateringen.nl of per post.  U kunt hiervoor gebruikmaken van het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie (te downloaden onderaan deze pagina).
Woont u in een vrije sector woning of huurt u een bedrijfspand? Dan is bezwaar maken niet mogelijk. Wij proberen voor eind augustus alle bezwaarschriften af te handelen.

Afrekening service- en stookkosten

In het overzicht met de nieuwe huurprijs staan ook de nieuwe voorschotbedragen per 1 juli 2023. Deze is berekend naar aanleiding van de huidige tarieven die wij aan Greenchoice en aan het schoonmaakbedrijf betalen. Met ingang van 1 januari 2023 hebben wij een nieuw contract afgesloten bij Greenchoice met een te verwachte prijsstijging tot gevolg. Dit contract is bewust voor een termijn van één jaar afgesloten in de hoop dat de tarieven weer iets wijzigen.

De afrekening van service- en stookkosten ontvangt u uiterlijk voor 30 juni 2023, zoals ook wettelijk bepaald.

U ontvangt de afrekening voor de eerste keer via Mail to Pay. U ontvangt een e-mail met betaallink indien er bijbetaald moet worden. Als uw e-mailadres bij ons niet bekend is, dan ontvangt u van ons een brief.

Compensatie blokverwarming

Vanaf eind april 2023 kan Wonen Wateringen voor alle collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) aanvragen. Dit gaat om huurders die rechtstreeks aan Wonen Wateringen betalen voor de gas en elektra in de eigen woning. Dit betreft dus niet de algemene elektra van de gemeenschappelijke ruimtes. De compensatie voor 2023 komt terug in de afrekening van 2023, welke begin 2024 wordt opgemaakt. Bij de berekening van de voorschotten van dit jaar hebben wij al rekening gehouden dat dit gaat komen. 

Er is nog een extra compensatie. Deze heeft alleen betrekking op woningen die collectieve elektriciteit ontvangen (blokelektriciteit). Dit gaat om de misgelopen compensatie van € 190,- voor de maanden november en december 2022 is deze regeling ook bedoeld. Wij houden met deze € 380,- per woning direct rekening bij de berekening van de kosten in de afrekening service-stookkosten van 2022. 

Voor meer informatie en de hoogte van de compensatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid

Vragen over de huurverhoging

Wat is het doel van de huurverhoging?

Jaarlijks verhogen wij volgens wet- en regelgeving onze huurprijzen per 1 juli. Met deze opbrengsten kunnen wij nieuwe woningen bouwen en kunnen wij onze bestaande woningen onderhouden en verduurzamen. Ook willen wij hiermee de doorstroming uit sociale huurwoningen bevorderen als een huurder een hoog belastbaar inkomen heeft.

Telt het inkomen van mijn kind(eren) mee met het huishoudinkomen?

Is uw kind op 1 januari 2023 jonger dan 23 jaar? Dan telt de Belastingdienst alleen het inkomen boven de € 21.835 mee. Is uw kind op 1 januari 2023 23 jaar of ouder? Dan telt de Belastingdienst het volledige inkomen mee met het huishoudinkomen.

Heeft de huurverhoging invloed op mijn huurtoeslag?

Ontvangt u nu huurtoeslag en is uw huishoudsamenstelling gelijk gebleven? Dan krijgt u ook na de huurverhoging van 1 juli 2023 huurtoeslag. Het is belangrijk dat u de nieuwe huurprijs doorgeeft aan de Belastingdienst. Wij geven de nieuwe huurprijs ook door. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

Kan ik wegens onderhoudsgebreken bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Onderhoudsgebreken zijn geen reden om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Zijn er onderhoudsgebreken in uw woning? Belt u dan met een van onze medewerkers. U bereikt hen van maandag tot en met donderdag tussen 08:30 en 16:30 en op vrijdag tussen 08:30 en 12:00. Of u stuurt een e-mail naar info@wonenwateringen.nl.

Waarom betalen mijn buren minder huur?

Een getekende huurovereenkomst is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. De huurprijs in de huurovereenkomst kan afwijken van de huurprijs van uw buren om de volgende redenen:

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Mogelijk hebben de buren de afgelopen jaren een andere huurverhoging gekregen. Mogelijk omdat zij een lager of hoger inkomen hebben. Daardoor kregen zij minder of meer huurverhoging.

Voorzieningen woning
Mogelijk hebben de buren betere voorzieningen in de woning, bijvoorbeeld: dubbel glas, isolatie, of een groter balkon? Dan heeft de woning een hogere kwaliteit. Woningen met meer voorzieningen, betalen meer huur.

Ingangsdatum huurovereenkomst
Jaarlijks stijgt of daalt de maximaal redelijke huurprijs met gevolg op de puntenwaardering van de woning. Het kan dus voorkomen dat de buren een dezelfde woning met dezelfde voorzieningen huurt en meer of minder huur betalen. Op het moment dat de woning vrij komt, beoordelen wij de huurprijs opnieuw met het dan geldende huurbeleid.

Waarom accepteren wij geen opgestuurde inkomensverklaringen?

Tegenwoordig wordt er enorm veel gefraudeerd met inkomenspapieren. Daarom pasten wij onze werkwijze aan. Reguliere huurders, maar ook toekomstige huurders dienen het geregistreerde inkomen aan te tonen door samen in te loggen bij de Belastingdienst, het UWV of het pensioenfonds.

Downloads met meer informatie