Ga direct naar de inhoud.

Eenmalige huurverlaging 2023

De overheid besloot dat huurders met een laag inkomen en een hoge huurprijs een huurverlaging krijgen. Heeft u recht op de eenmalige huurverlaging? Lees dan verder voor meer informatie.

Wie heeft recht op de eenmalige huurverlaging?

  • U woont alleen en uw inkomen is lager of gelijk aan € 23.250 per jaar
  • U woont alleen en bent AOW-gerechtigd en uw inkomen is lager of gelijk aan € 24.600 per jaar
  • U bent een meerpersoonshuishouden en het huishoudinkomen is lager of gelijk aan € 30.270 per jaar
  • U bent een meerpersoonshuishouden en één inwoner is AOW-gerechtigd en het huishoudinkomen is lager of gelijk aan € 32.730

Als het huishoudinkomen in 2021 lager of gelijk was aan de inkomensgrenzen, dan hoeft u niets te doen. Wij vragen gegevens op bij de Belastingdienst en zij voorzien ons van de huishoudsamenstelling en geven aan of u huishoudinkomen hoger of lager is dan de inkomensgrens. Indien u recht heeft op huurverlaging dan krijgt u vóór 1 mei 2023 een brief van ons.

Het huishoudinkomen is gedaald in 2022. Krijg ik nu ook huurverlaging?

Is uw inkomen gedaald in 2022? Als uw inkomen uit 2022 definitief is vastgesteld, dan kunt u een schriftelijk verzoek doen tot huurverlaging.

Heeft de huurverlaging invloed op de huurtoeslag die ik ontvang?

Door een lagere huurprijs krijgt u misschien minder huurtoeslag en met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

« terug