Ga direct naar de inhoud.

Wonen Wateringen

Actueel

Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen starten een formeel fusietraject

Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen hebben in januari 2024 het besluit genomen om een formeel fusietraject te starten. De twee corporaties zien dat er stevige opgaven liggen op volkshuisvestelijke thema’s als nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Doordat de corporaties werkzaam zijn in dezelfde woningmarktregio, liggen er kansen om met een fusie deze opgaven met meer organisatorische en financiële slagkracht op te pakken. Per 1 januari 2025 willen beide corporaties gefuseerd zijn. De aankomende periode gebruiken Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen om samen met de betrokken huurdersorganisaties, medewerkers en gemeenten dit formele traject handen en voeten te geven. Parallel daaraan zal in samenspraak met alle betrokkenen de integratie vorm krijgen en in gang worden gezet. »