Ga direct naar de inhoud.

Huurverhoging 2022

Het blijven lastige tijden. Na 2 jaar coronacrisis hebben we dit jaar ook te maken met een nieuwe crisis: ‘de energiecrisis’. Ook dit raakt ons direct of indirect allemaal. Toch voeren wij de jaarlijkse huurverhoging door. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Een deel van de huurders komen wij tegemoet om de woonlasten betaalbaar te houden. Zo verhogen we de huren van de woningen met een slecht energielabel (Labels E, F of G) dit jaar niet.

Sociale huurcontracten
Wonen Wateringen verhoogt dit jaar de huur voor de huurders met een sociaal huurcontract met maximaal 2,3%. Dit geldt alleen voor huishoudens met een inkomen onder de €47.948,=. Dit percentage is gelijk aan de inflatie.

Huurbevriezing bij slecht energielabel
Een uitzondering hierop zijn de woningen die nu nog slecht geïsoleerd zijn. Woningen met een energie-index hoger dan 2,1, oftewel de oude categorieën van energielabel E,F en G. Voor deze woningen verhogen wij dit jaar de huur niet (=huurbevriezing). Op deze wijze komen wij enigszins tegemoet aan de hogere stookkosten die deze huurders nu moeten betalen. Wij hopen binnen een aantal jaren de meeste van deze woningen te verduurzamen tot meer energiezuinige woningen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Wonen Wateringen past dit jaar ook de inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Dit doen wij omdat sociale huurwoningen een huurprijs hebben die ver onder de markthuur ligt. Deze huurprijs is bedoeld voor mensen met lage inkomens (tot circa €45.000). Voor huishoudens die inmiddels een hoger inkomen hebben verhogen we om deze reden de huur stapsgewijs naar een marktconforme huur. Hierbij geldt wel dat de netto huur nooit boven de zogenaamde ‘huurprijsgrens’ (de maximaal redelijke huur) mag stijgen.   

In 2022 krijgen huishoudens met een inkomen boven de €47.948,= en een sociaal huurcontract een inkomensafhankelijke huurverhoging. De wettelijke richtlijnen hiervoor zijn anders dan voorgaande jaren.  Zo gaat de Belastingdienst nu uit van 2 categorieën inkomensgroepen en wordt er rekening gehouden met het aantal personen in het huishouden. Wij hebben ervoor gekozen om deze nieuwe richtlijnen op een gematigde wijze toe te passen, om de huren niet in één keer enorm te laten stijgen.  In onderstaande tabel geven wij aan hoe wij de in 2022 de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen.

Tabel inkomenscategorieën inkomensafhankelijke huurverhoging (prijspeil 2022)  

Huishoudgrootte

Hoge Midden Inkomens

Hoge Inkomens

Eenpersoons

€ 47.948 - € 56.257  

Hoger dan € 56.257  

Meerpersoons

€ 55.486 - € 75.369  

Hoger dan € 75.369  

Maximaal toegestane huurverhoging

€ 50  

€ 100  

Huurverhoging 2022

Wonen Wateringen

€ 35

€ 60


Vrije sector huurcontracten
Voor 2022 hanteert Wonen Wateringen maximaal 3,3% voor huurders met een zogenaamd geliberaliseerd huurcontract (vrije sector). Afhankelijk van de hoogte van de huur ten opzichte van de waarde van de woning varieert de huurverhoging van 1,3% tot 3,3%. Dit doen we aan de hand van onderstaande staffel.

Huurverhoging vrije sector woningen

% t.o.v. huurprijsgrens

% Huurverhoging

Huur < 80%

3,3%

Huur ≥ 80% en < 90%

2,3%

Huur ≥ 90% en < 100%

1,8%

Huur ≥ 100%

1,3%

*) Huurprijsgrens = maximaal redelijke huurprijs op basis van de woningwaardering.

Door de toepassing van deze staffel voorkomen we dat deze (over het algemeen) hogere huren te snel stijgen. Zo willen we deze woningen ook betaalbaar houden voor de doelgroep van ‘midden inkomens’. De woningwaardering gebruiken wij hierbij als basis voor de huurverhoging voor de vrije sector woningen. Dit biedt echter geen wettelijke grondslag voor het aantekenen van bezwaar tegen de huurverhoging.

Wanneer weet ik hoeveel huurverhoging ik krijg?
In de laatste week van april (vóór 1 mei) sturen wij u (per post) het jaarlijkse huurverhogingsvoorstel toe. Hierin ziet u met hoeveel uw huur wordt verhoogd per 1 juli 2022.

Bezwaar maken: hoe doe ik dat?
Bent u het niet eens met de huurverhoging, dan moet u voor 1 juli 2022 schriftelijk bezwaar maken bij ons. U kunt hiervoor gebruik maken van het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie (te downloaden onderaan deze pagina).

Alvorens u dit doet, adviseren wij u een kijkje te nemen op de website van de Rijksoverheid voor mogelijke redenen van bezwaar. Zo zijn onderhoudsgebreken géén geldige grond om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Huurverlaging
Heeft u te maken met een recente inkomensdaling? Dan komt u misschien in aanmerking voor een huurverlaging.

Na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging
Is uw huishoudinkomen sinds 2020 structureel gedaald tot onder de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (lager dan €43.574,=)? Bijvoorbeeld omdat u met pensioen bent gegaan of u gescheiden bent? Dan heeft u mogelijk recht op een huurverlaging. Voor het indienen van een verzoek tot huurverlaging, kunt u gebruikmaken van het briefsjabloon die onderaan deze pagina te downloaden is.

Huurprijs boven de €763,47
Betaalt u een huurprijs (de zogenaamde rekenhuur) die hoger is dan €763,47 en is uw inkomen inmiddels gedaald tot de ‘lage inkomenscategorie’ (€24.075,= voor 1 persoons huishouden of €32.675,= voor meerpersoonshuishouden)? Dan komt u misschien in aanmerking voor een huurverlaging, zodat het aanvragen van huurtoeslag mogelijk voor u wordt.

Aangezien wij het inkomen van onze huurders niet weten, moet u hiervoor zelf een verzoek indienen. Onderaan deze pagina is de zogenoemde Flowchart ‘Kom ik in aanmerking voor een huurverlaging?’ te downloaden, zodat u kunt zien of u hiervoor in aanmerking komt. Voor het indienen van een verzoek, kunt u gebruikmaken van het briefsjabloon welke tevens onderaan deze pagina te downloaden is.

Wilt u meer informatie?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Daarom hebben we een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden voor u gemaakt. Deze lijst kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Huurtoeslag
De overheid heeft de maximale inkomensgrenzen voor huurtoeslag verruimd. Daardoor komen meer huishoudens hiervoor in aanmerking. Bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan uw huur? Of bent u in inkomen achteruitgegaan? Dan loont het om te checken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Betalingsproblemen?
Is het voor u vanwege de toenemende energielasten nu lastig om de huur te betalen? Lees dan ons artikel ‘Betalingsproblemen door hoge Energielasten?’ onder Actueel/Nieuws. Wij denken graag met u mee.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u ons een e-mail sturen via info@wonenwateringen.nl.
Of bel ons op 0174 293 650. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Ons kantoor is alleen op afspraak toegankelijk.

Downloads met meer informatie