Ga direct naar de inhoud.

Historie

Van elke vijf inwoners van de dorpen Wateringen en Kwintsheul wonen er twee in een woning van Wonen Wateringen. Van de andere drie zullen er één of twee in een van onze woningen hebben gewoond of op latere leeftijd nog gaan wonen. Dat is in precies een eeuw tijd bereikt door de Wateringsche Bouwvereeniging, de woningcorporatie die u nu kent als Wonen Wateringen.

Al sinds 1914 werken we in aan de kwaliteit van wonen. Eerst met een enthousiaste groep vrijwilligers, tegenwoordig met een team van professionele medewerkers. In honderd jaar tijd zijn er meer dan 2000 huurwoningen gerealiseerd in Wateringen en Kwintsheul.

De tijden zijn veranderd. De woonomstandigheden zijn verbeterd en niet meer te vergelijken met die van toen. Ook Wonen Wateringen is veranderd. We zijn uitgegroeid tot een zelfstandige, maatschappelijke onderneming. En we zijn vooral een moderne onderneming. Eén die steeds meer aansluit bij de eisen en wensen van de woonconsument van tegenwoordig. Daarmee zijn we tot veel in staat.

Wat in die eeuw tijd niet is veranderd, is dat we nog altijd trouw blijven aan onze principes. Wonen Wateringen heeft onverminderd oog en oor voor mensen die een kwetsbare positie innemen.  Ook in een tijd waarin er nóg meer een beroep op onze veerkracht wordt gedaan, zoals nu. De corporatiesector zit in zwaar weer.

Die uitdaging gaan we met vertrouwen aan. Een vertrouwen dat gedragen wordt door drie kernwaarden: Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend.

Betrokken, omdat Wonen Wateringen stevig verankerd is in de lokale gemeenschap en dichtbij zijn huurders staat. Betrouwbaar, omdat we een duidelijke koers varen die richting geeft aan onze keuzes en activiteiten. En vernieuwend, omdat we willen blijven beantwoorden aan de sterk veranderde wensen van de markt.

Zo hebben we in 100 jaar werken aan wonen veel bereikt. Ons 100-jarig jubileum is voor ons ook geen finish, maar juist een nieuwe start. Een start met nieuw elan. En met de drive en de passie die ons al een eeuw lang kenmerkt.