Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Wonen Wateringen doet mee aan de Aedes Benchmark

Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Aedes vereniging van woningcorporaties onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie.
»

Bestuurder Cihan Daskapan van Wonen Wateringen stelt functie voor 5 minuten beschikbaar

Een opvallende oproep van bestuurder Cihan Daskapan van Wonen Wateringen: in een filmpje op internet zoekt hij mensen die zijn functie willen overnemen. De ludieke oproep heeft een serieuze ondertoon. De woningcorporatie gaat het ondernemingsplan vernieuwen en wil dat doen met input van zoveel mogelijk huurders en samenwerkingspartners. Die kunnen dat doen door in 5 minuten tijd de enquête van Wonen Wateringen in te vullen, als het ware vanuit de stoel van de bestuurder. »

Wethouder Rijneveen slaat eerste paal project De Bieb

Op de plek waar Heulenaars ooit hun boeken leenden aan de Leeuwerik, is maandag 6 februari 2017 de eerste paal geslagen van project De Bieb. De eerste paal van het project is geslagen door wethouder Rijneveen. Een feestelijk moment, want met deze paal start officieel de bouw van een wooncomplex met 21 betaalbare huurappartementen voor voornamelijk jongeren.
»

Nieuwsflits SVH

In de nieuwsflits van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) staat in januari 2017 een interview met Cihan Daskapan »

Wonen Wateringen verruimt werkgebied naar gehele gemeente Westland

Wonen Wateringen verruimt haar werkgebied naar het gehele Westland. De corporatie wil een grotere verantwoordelijkheid als sociale huisvester nemen. De krapte op de sociale woningmarkt in het gehele Westland vraagt hierom. ‘We willen tegemoetkomen aan het sociale huisvestingsvraagstuk in Westland’, stelt Wonen Wateringen. »

Welke kerstboom steelt de show?

Welk complex van Wonen Wateringen heeft straks de mooiste kerstboom in de centrale entree? Stuur een foto van de kerstboom naar info@wonenwateringen.nl. Wint uw complex, dan stelt Wonen Wateringen voor de volgende 'kerstshow' een kerstboom beschikbaar.
»

Nieuwbouwproject De Bieb

Op de plek waar Heulenaars ooit hun boeken leenden, aan de Leeuwerik, komen volgend jaar 21 betaalbare woningen voor voornamelijk jongeren te staan. »

Bewonersmagazine Kwartier najaar 2016 online

Het nieuwe Kwartier staat online. Met in dit nummer een kennismaking met de opvolgers van André van den Berg: Cihan Daskapan en Marianne Levering. In deze editie van Kwartier blikken we met André van den Berg terug op zijn loopbaan bij Wonen Wateringen. »

Directeur-bestuurder André van den Berg neemt onder grote belangstelling afscheid van Wonen Wateringen

Na 18 jaar als directeur-bestuurder te hebben gefunctioneerd heeft André van den Berg afscheid genomen van Wonen Wateringen. Hij zwaait af omdat hij dit jaar 65 is geworden. Sinds 1 augustus is zijn rol bij de Wateringse woningcorporatie overgenomen door Cihan Daskapan. Wonen Wateringen eerde de afzwaaiende Van den Berg met een bijeenkomst waarvoor ruim 180 gasten zich hadden aangemeld. »

Prestatieafspraken getekend met gemeente Westland

Gemeente Westland heeft voor het eerst prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties Wonen Wateringen en Arcade. De afspraken gaan over de huidige- en de toekomstige sociale huurwoningen en over duurzaamheid en levensloopgeschiktheid ervan. Oog voor de omgeving zoals veiligheid, onderhoud buitenruimte en buurtbeheer maken ook onderdeel uit van de afspraken. »

Zilveren erepenning bij afscheid directeur Wonen Wateringen

Burgemeester J. van der Tak heeft op donderdag 22 september 2016 de erepenning in zilver van de gemeente Westland uitgereikt aan André van den Berg uit Wateringen. De heer Van den Berg ontving de gemeentelijke onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur bij Wonen Wateringen. »

Intentieovereenkomst getekend voor de 'Tuinen van Wateringen'

Op maandag 11 juli 2016 hebben wethouder Weverling en André van den Berg de intentieverklaring getekend voor de 'Tuinen van Wateringen'.


»

Pagina nummers