Ga direct naar de inhoud.

Een goede buur - Overlast

Wees een goede buur in uw buurt!

Er zijn veel factoren die bepalen of u het naar uw zin heeft in uw buurt of straat. Vooral het gedrag van u als huurder en de andere huurders spelen hierbij een rol. U kunt er zelf veel aan doen om klachten van anderen te voorkomen. Geluidsoverlast bijvoorbeeld is iets wat door veel mensen als hinderlijk wordt ervaren.

Ook al bouwen we onze woningen volgens de regels: helemaal uit te sluiten is het nooit dat u iets van een ander zult horen. Zeker in een appartement. Houd daarom een beetje rekening met uw buren. En als u zich stoort aan hun gedrag, kies dan een geschikt moment om er samen even over te praten. Veel mensen realiseren zich niet eens dat hun gedrag bij anderen irritatie veroorzaakt.

En als dat niet helpt?

Helpt een goed gesprek van buur tot buur niet, dan kunt u ook een beroep doen op onze verhuurmakelaars. Zij kunnen bemiddelen tussen u en de overlast veroorzakende huurder. Bij ernstige geluidsoverlast (tussen tien uur ‘s avonds en acht uur ‘s morgens) kunt u de politie bellen. Als de overlast aanhoudt, is het aan Wonen Wateringen om passende maatregelen te nemen.

Vandalisme

Ook bij vandalisme kunt u eerst kijken of u zelf - eventueel samen met andere bewoners - iets kunt ondernemen. Weet u wie de veroorzakers zijn? Ga dan eens met de ouders praten. Ook hier kunt u overwegen een beroep te doen op de verhuurmakelaars en - als dat ook niet helpt - de politie.

Wilt u meer informatie?

Download het informatieblad 'Een goede buur' of het formulier voor melding van overlast. Ook op de website www.problemenmetjeburen.nl staan een aantal handige tips. 

Downloads met meer informatie