Ga direct naar de inhoud.

Servicekosten

Naast netto huur betaalt u maandelijks servicekosten. U betaalt servicekosten voor diensten die door Wonen Wateringen worden geleverd. Denk aan uw glasverzekering en de schoonmaak van de algemene ruimten.

Veranderingen servicekostenbeleid

Tot 2019 heeft Wonen Wateringen voor alle servicekosten maandelijks een ‘vast’ bedrag in rekening gebracht. Er was geen jaarlijkse eindafrekening. Vanaf 2019 gaat een aantal dingen veranderen. We werken toe naar het afrekenen van servicekosten volgens de wettelijke richtlijnen per 2020.

Verrekenbare en niet-verrekenbare servicekosten

We maken allereerst een onderscheid tussen verrekenbare en niet verrekenbare servicekosten. Verrekenbare servicekosten zoals schoonmaak en elektra van de algemene ruimten zullen voortaan jaarlijks worden afgerekend.

Niet-verrekenbare servicekosten zoals het serviceabonnement, het rioolcontract en de glasverzekering blijven een vaste bijdrage.

Omschrijvingen servicekosten

Op basis van de richtlijn van de Huurcommissie hebben we de omschrijvingen van servicekosten veranderd. Hierdoor is er helder onderscheid tussen de verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld, de vergoeding “verlichting portiek” is nu een voorschotbedrag voor “elektra” en voor “lampen vervangen”.

Serviceabonnement en rioolontstopping

Voortaan vindt u het serviceabonnement, het glasfonds en de rioolontstopping als losse kostenposten op uw contract. Tot 2019 was de rioolontstopping-service onderdeel van het Serviceabonnement. Vanaf 2019 zijn dit afzonderlijke diensten geworden. Voor u verandert er niets: De totale kosten hiervan zijn hetzelfde gebleven.

Meer weten?

In de ‘Handleiding Servicekosten’ vindt u informatie en antwoorden op vragen over servicekosten. Verder kunt u informatie vinden in het ‘Beleidsboek Nutsvoorzieningen en Servicekosten’ van de Huurcommissie. Wilt u de handleiding servicekosten op papier ontvangen? Dan kunt u deze ophalen bij ons op kantoor aan de Dorpskade 25. Op verzoek sturen wij u onze handleiding ook toe per post.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Wonen Wateringen

Downloads met meer informatie